Haanja-Karula puhkeala

Vaheldusrikka maastiku ja bioloogilise mitmekesisusega puhkeala hõlmab Haanja, Karula ja Korneti kõrgustike vahelist piirkonda. Kupliline ning jõgede-järvederohke maastik on ideaalne mitmekesiseks puhkuseks – siin on loodud head võimalused jalgsi või jalgrattaga matkamiseks, veeseiklusteks, kalastamiseks, pikniku pidamiseks või loodusvaatluseks.
Puhkeala Taheva piirkond pakub külastajale aktiivset looduses liikumise võimalust jalgrattal, jala ja autoga. Selle piirkonna üksikobjektid on omavahel ühendatud jalgrattaradadega. Pähni piirkond koos külastuskeskusega pakub külastajatele eeskätt loodushariduslikku tegevust, milleks on olemas loodusõpperajad ja õppeklass. Ülejäänud puhkeala on mõeldud külastajale, kes liigub autoga ja on huvitatud Eestimaa kultuuriväärtustest ja pärandkultuurist, vahelduseks puhkepeatused looduses.

Asukoht
Võru- ja Valgamaa
Magnet
Kaunis kuppelmaastik, järved, jõed, metsad ja puisniidud
Tegevused
Jalgsi või jalgrattaga matkamine, veematkamine, kalastamine, pikniku pidamine, loodusvaatlus
Teave
RMK Pähni külastuskeskus
+372 501 9564
info.pahni@rmk.ee
Aadress
Pähni küla, Rõuge vald, 66101 Võrumaa
Kaitsealade valitseja
Keskkonnaamet
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee
Teadmiseks Eesti looduses on siiani sõjast jäänud vanu lõhkekehasid. Kui oled leidnud lõhkekeha meenutava eseme, jäta see puutumata, märgista leiukoht ja teata leiust kohe hädaabinumbril 112. Täpsemat lisainfot leiab Päästeameti kodulehelt.
Ürituse korraldamineÜle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.

Siin asuvad:

Külastuskeskus Pähni külastuskeskus
Lõkkekoht Kublitsa lõkkekoht, Verijärve lõkkekoht, Lindora lõkkekoht, Rattaradade lõkkekoht, Tellingumäe lõkkekoht, Kõrgeperve lõkkekoht, Alumati lõkkekoht, Linnajärve lõkkekoht, Kogrejärve lõkkekoht, Karula Pikkjärve lõkkekohad, Lõunatipu lõkkekoht, Kirikumäe lõkkekoht, Luhasoo lõkkekoht, Paganamaa lõkkekoht, Härma lõkkekoht, Make lõkkekoht, Metsavenna lõkkekoht, Laagriplatsi lõkkekoht
Matkarada Verijärve matkarada (1 km), Kirikumäe matkarada (3,2 km), Kisejärve matkarada (6 km), Piusa jõe ürgoru matkarada (15 km), RMK matkatee Peraküla-Aegviidu-Ähijärve / Pähni-Ähijärve (105 km), RMK matkatee Peraküla-Aegviidu-Ähijärve / Piusa-Pähni (103 km)
Metsamaja Pullijärve metsamaja
Metsaonn Pähni metsaonn, Kautsi metsaonn
Puhkekoht Tamme-Lauri tamme puhkekoht, Verijärve puhkekoht, Kubja puhkekoht, Metsa kõlakojad, Eestimaa kõrgeim haab, Eestimaa kõrgeim ebatsuuga
Rattarada Koiva rattarada (20 km), Karula rattarada (50 km), Mõniste rattarada (55 km), Eesti-Läti pärandkultuuri ühisrada (60 km)
Telkimisala Oore telkimisala
Vaatetorn Tellingumäe vaatetorn, Paganamaa vaatetorn
Õpperada Pähni metsaõpperada (3 km), Pähni loodusõpperada (1,5 km), Tõrvandu metsaõpperada (3 km), Koiva pärandkultuuri jalgrada (2 km), Paganamaa õpperajad (3,8-4,7 km), Luhasoo õpperada (5 km)