Kaitsealad

Kaitsealadel säilitatakse, kaitstakse ja tutvustatakse sealsete ökosüsteemide terviklikkust. Looduskaitseala territoorium jaguneb veel loodusreservaadiks, sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks. Tuntumad on Viidumäe, Nigula ja Endla looduskaitseala. Vali sind huvitav kaitseala kaardilt.