Piirangud külastajale Alam-Pedja looduskaitsealal

Looduskaitseala külastajatelt eeldatakse loodushoidlikku mõtteviisi ning ka seda, et siia tulles leitakse aega vaikuse jaoks.

  • Kaitsealal on liikumispiiranguid, jälgi tähistust looduses.
  • Jalgratta ja mootorsõidukitega liikle ainult teedel.
  • Telkida ja lõket võib teha ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades.
  • Prügi tuleb endaga kaasa võtta.
  • Koer peab olema kaitsealal rihma otsas.
  • Rohkem kui 30 osalejaga rahvaürituse korraldamiseks on vajalik kaitseala valitseja (Keskkonnaameti) luba.
  • Mootorpaadiga on lubatud sõita Emajõel, Elva (Ulila) ja Ilmatsalu jõel ning kaitseala valitseja kirjalikul nõusolekul Pede ja Põltsamaa jõel. Ülejäänud kaitseala territooriumile jäävatel veekogudel (sh Emajõe vanajõed) on mootorpaadiga sõitmine keelatud aastaringselt.
  • Jettide, skuutrite, veerollerite ja hõljukitega sõitmine on keelatud kogu kaitsealal.
  • Paadiga sõites ära kahjusta kallast.
  • Kalapüük on kaitsealal keelatud Suur-Emajõe vanajõgedes vahemikus Pedja jõe suudmest Kärevere maanteesillani – 1.aprillist kuni 30.juunini.

Vajadusel küsi piirangute kohta lisainfot Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioonist (tartu@keskkonnaamet.ee, +372 730 2240).

 Loe ka Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskirja Riigi Teatajast.