Peipsiveere looduskaitseala


Peipsiveere, endise nimega Emajõe-Suursoo looduskaitseala põhiväärtuseks on märgade elupaikade mitmekesisus ja Emajõe suur deltasoostik.
Kaitseala on riikliku looduskaitse all 1981. aastast, mil moodustati 30 uut sookaitseala. Kaitseala põhiliseks eesmärgiks on Emajõe deltasoostiku ning sealsete ohustatud ja haruldaste koosluste ning liikide säilitamine, kaitse ja uurimine. Kaitseala kuulub alates 1997. aastast rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) ning 2004. aastast Natura 2000 linnu- ja loodusalade hulka.

Asukoht
Tartumaa
Magnet
Erinevad sootüübid, soosaared, roostikud, jõed ja järved, neid ümbritsevad metsamassiivid
Teave
RMK Emajõe-Suursoo looduskeskus-teabepunkt

tel 676 7999

e-post emajoe-suursoo.looduskeskus@rmk.ee

asukoht Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet
Piirangud külastajatele

Lõket võib teha ja telkida ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades. Massiürituste korraldamiseks on vajalik saada luba kaitseala valitsejalt. Arvestada tuleb kalapüügiks kehtivate piirangutega.

Loe teistest piirangutest siit.


Siin asuvad:

Looduskeskus Emajõe-Suursoo looduskeskus
Lõkkekoht Kantsi lõkkekoht, Koosa lõkkekoht
Teabepunkt Emajõe-Suursoo teabepunkt
Õpperada Emajõe õpperada (2,5 km)