Endla looduskaitseala

Ala põhiväärtusteks on märgade elupaikade mitmekesisus, Endla soostik ja allikad.
Endla looduskaitseala asub Kesk-Eestis, Põltsamaa (Piibe) jõe keskjooksul, Järva, Jõgeva ning Lääne-Viru maakonna piirimail.
Endla Looduskaitseala moodustati 1985.a. See, 10 108 hektari suurune ala, hõlmab Endla soostiku hästi säilinud keskosa. 1997. aastast kuulub kaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) hulka ning 2004 aastast Euroopa Liidu Natura kaitsealade võrgustikku.

Asukoht

Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa

Magnet

Maalilised rabad, järved, roostikud, allikad, jõed, niidud ning mitmekesine taimestik ja loomastik

Teave
tel 5305 9756
endla.teabepunkt@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet
Piirangud külastajatele

Endla kaitsealal kehtivate piirangute kohta loe täpsemalt siit.


NB! Endla looduskaitsealal on paatide hoidmine maismaal keelatud!
Paate hoitakse paadisilla küljes. Kui paadisilla kohad on hõivatud, peab paadi pärast selle kasutamist kaitseala piirest välja viima.