Alam-Pedja looduskaitseala

Ala põhiväärtuseks on märgade elupaikade mitmekesisus, erinevad sookooslused ja jõed.
Alam-Pedja on suurte soode, märgade metsade ja lammide ning looklevate jõgedega piirkond. Siinne ala võeti looduskaitse alla 1994.aastal. Kaitseala pindala on 34220 ha. See ulatuslik loodusala asub Võrtsjärve nõus ning jääb Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonna piirialadele. 1997 aastast kuulub kaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) hulka ning 2004. aastast Euroopa Liidu Natura kaitsealade võrgustikku.
Lugupeetud külastaja,
käimas on RMK Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava koostamine. Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava käsitleb RMK külastuskorraldusliku tegevuse põhimõtteid ja arengusuundasid Kiidjärve-Kooraste puhkealal, Tartu-Jõgeva puhkeala lõunaosas, Otepää looduspargis, Alam-Pedja looduskaitsealal ja Peipsiveere looduskaitsealal. Kava töömaterjalid, ettepanekute esitamise vorm ja kontaktisikud võimalike ettepanekute edastamiseks on leitavad: Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava

Asukoht
Jõgevamaa, Tartumaa, Viljandimaa
Magnet
Erinevad rabad, jõed, niidud, sh lammialad, mitmekesine taimestik ja loomastik, traditsiooniline külamaastik
Teave
RMK Kiidjärve külastuskeskus
+372 676 122
info.kiidjarve@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, tel. +372 680 7438, e-post
info@keskkonnaamet.ee
Lisainfo
Alam-Pedja looduskaitseala
Piirangud külastajatele Alam-Pedja kaitsealal kehtivate piirangute kohta loe siit.
Failid Kaitseala trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2015.a. Lae PDF

Siin asuvad:

Lõkkekoht Naela lõkkekoht, Rasti lõkkekoht, Altmetsa lõkkekoht, Pedja jõe lõkkekoht
Muu Kamari-Kärevere veemarsruut (75 km)
Õpperada Kirna õpperada (6,8 km), Selli-Sillaotsa õpperada (4,7 km)