Nigula looduskaitseala

Eesti üks vanimaid ja paremini uuritud raba- ja metsaökosüsteemide kaitsealasid on tuntud soo referentsalana üle Euroopa.
Kaitseala loodi 1957. aastal, alates 1979. aastast rahvusvahelise tähtsusega linnuala. Kuulub aastast 1997 rahvusvahelise tähtsusega märgalade - Ramsari alade hulka ning 2004. aastast Natura 2000 linnu- ja loodusalade hulka. Alates aastast 2007 esimese Põhja-Euroopas paikneva rahvusvahelise tähtsusega piiriülese märgalakompleksi koosseisus, Põhja-Liivi märgala kompleksis.

Lugupeetud külastaja,
käimas on RMK Pärnu-Viljandi külastusala külastuskorralduskava koostamine.
Pärnu-Viljandi külastusala külastuskorralduskava käsitleb RMK külastuskorraldusliku tegevuse põhimõtteid ja arengusuundasid Soomaa rahvuspargis, Pärnumaa puhkealal ja Sakala puhkealal.
Kava töömaterjalid ja kontaktisikud võimalike ettepanekute edastamiseks on leitavad: Pärnu-Viljandi külastusala külastuskorralduskava

Asukoht
Pärnumaa

Magnet
Rabajärv, rabamosaiik, siirdesoo, servamäre, rabasaared (peaksid), laialehine põlismets

Teave
RMK Kabli külastuskeskus

+372 505 8242

info.kabli@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, tel. +372 447 7388 Pärnu kontor; info@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Inimestel on lubatud viibida kaitseala valitsejaga kooskõlastatult ette valmistatud ja tähistatud õppe- ja matkarajal ning korraldada seal kuni 50 osalejaga rahvaüritusi. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamiseks tuleb luba saada kaitseala valitsejalt. Kaitseala vetel on keelatud ujuvvahendiga sõitmine ja kalapüük.

Siin asuvad:

Metsaonn Kaubaru metsaonn
Õpperada Nigula raba õpperada (3 km)