Nigula looduskaitseala

Eesti üks vanimaid ja paremini uuritud raba- ja metsaökosüsteemide kaitsealasid on tuntud soo referentsalana üle Euroopa.
Kaitseala loodi 1957. aastal, alates 1979. aastast rahvusvahelise tähtsusega linnuala. Kuulub aastast 1997 rahvusvahelise tähtsusega märgalade - Ramsari alade hulka ning 2004. aastast Natura 2000 linnu- ja loodusalade hulka. Alates aastast 2007 esimese Põhja-Euroopas paikneva rahvusvahelise tähtsusega piiriülese märgalakompleksi koosseisus, Põhja-Liivi märgala kompleksis.

Asukoht
Pärnumaa
Magnet
Rabajärv, rabamosaiik, siirdesoo, servamäre, rabasaared (peaksid), laialehine põlismets
Teave
RMK Kabli külastuskeskus

+372 505 8242

info.kabli@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Inimestel on lubatud viibida kaitseala valitsejaga kooskõlastatult ette valmistatud ja tähistatud õppe- ja matkarajal ning korraldada seal kuni 50 osalejaga rahvaüritusi. Kaitseala vetel on keelatud ujuvvahendiga sõitmine ja kalapüük.
Teadmiseks Eesti looduses on siiani sõjast jäänud vanu lõhkekehasid. Kui oled leidnud lõhkekeha meenutava eseme, jäta see puutumata, märgista leiukoht ja teata leiust kohe hädaabinumbril 112. Täpsemat lisainfot leiab Päästeameti kodulehelt.
Ürituse korraldamine Üle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.