Matsalu rahvuspark

Matsalu rahvuspark oma ligi 500 km² pindalaga on arvatud rahvusvahelise tähtsusega märgalade – Ramsari alade hulka. Lisaks sellele on rahvuspargile omistatud ka Euroopa Nõukogu kaitsealade diplom ja kestliku turismi sertifikaat. Matsalus elavad loodus ja inimene kõrvuti, teineteist täiendades ja hoides. Asjata ei nimetata Matsalu tähtsamaid alasid poollooduslikeks – ilma mõõduka inimtegevuseta ei säili avarad luhad, rannakarjamaad ja puisniidud, mis on koduks nii paljudele looma-, linnu- ja taimeliikidele.

Asukoht
Pärnu- ja Lääne maakond
Tegevused
Jalgsi- ja rattamatkad, linnuvaatlus, loodusharidus
Teave
Matsalu rahvuspargi külastuskeskus
+372 513 8783
info.matsalu@rmk.ee
Külastuse korraldajaRMK
Tutvu kindlasti rahvuspargi külastamisele kehtivate piirangutega.
Kaitseala valitsejaKeskkonnaamet
info@keskkonnaamet.ee, +372 662 5999 
Lisainfo
Matsalu rahvuspark
Vaata lisaks
Matsalu rahvaspargi koostööpartnerid leiad siit.
Failid
Rahvuspargi trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2016. a. Lae PDF.
TeadmiseksEesti looduses on siiani sõjast jäänud vanu lõhkekehasid. Kui oled leidnud lõhkekeha meenutava eseme, jäta see puutumata, märgista leiukoht ja teata leiust kohe hädaabinumbril 112. Täpsemat lisainfot leiab Päästeameti kodulehelt.
Ürituse korraldamine Üle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.


Galerii vaatamiseks kliki pildil