Matsalu rahvuspark

Matsalu rahvuspark oma ligi 500 km² pindalaga on arvatud rahvusvahelise tähtsusega märgalade – Ramsari alade hulka. Matsalus elavad loodus ja inimene kõrvuti, teineteist täiendades ja hoides. Asjata ei nimetata Matsalu tähtsamaid alasid poollooduslikeks – ilma mõõduka inimtegevuseta ei säili avarad luhad, rannakarjamaad ja puisniidud, mis on koduks nii paljudele looma-, linnu- ja taimeliikidele.

Asukoht
Pärnu- ja Lääne maakond
Magnet
Arvukad linnuliigid, eriilmelised kooslused, kultuuripärandi objektid
Tegevused
Jalgsi- ja rattamatkad, linnuvaatlus, loodusharidus
Teave
RMK Matsalu rahvuspargi külastuskeskus

+372 472 4236, +372 513 8783

info.matsalu@rmk.ee
Aadress
Penijõe mõis, Lääneranna vald, 90305 Pärnumaa
Külastuse korraldaja
RMK
Tutvu kindlasti rahvuspargi külastamisele kehtivate piirangutega.
Kaitseala valitsejaKeskkonnaamet, Lääne regioon
info@keskkonnaamet.ee, +372 680 7438
Lisainfo
Matsalu rahvuspark
Vaata lisaks
Matsalu rahvaspargi koostööpartnerid leiad siit.
Failid
Rahvuspargi trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2016. a. Lae PDF.
Ürituse korraldamine Üle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.


Galerii vaatamiseks kliki pildil