Piirangud külastajale Peipsiveere looduskaitsealal

Ala kuulub Natura 2000* linnu- ja loodusalade hulka, kus eelkõige tuleb arvestada loodusväärtustega. Tegu on ka Ramsari ja IBA alaga. Täita tuleb eelkõige Peipsiveere LKA kaitse-eeskirja ning  looduskaitseseadusest tulenevaid piiranguid.

*Natura 2000 on üle-euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse.

  • Lõket võib teha ja telkida ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades.
  • Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamiseks on vajalik saada kirjalik luba kaitseala valitsejalt (Keskkonnaamet).
  • Koer peab olema kaitsealal rihma otsas.
  • Prügi tuleb endaga kaasa võtta.

Kalastamine Peipsiveere LKA-l.
Väga oluline on kalastamisel kinni pidada kehtestatud piirangutest.
Kalapüügiseadus siin
Kalapüügieeskiri  siin 
Vajadusel küsi piirangute kohta lisainfot Keskkonnaametist (e-post info@keskkonnaamet.ee, tel. +372 662 5999).