Piirangud külastajale Otepää looduspargis

Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult looduspargi valitseja poolt selleks ette valmistatud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal, kus see on lubatud omaniku loal.

Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ette nähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud metsa- ja põllumajandustöödel, samuti mootorsaanidega liiklemisel looduspargi valitseja nõusolekul turistide teenindamiseks ning suusaradade hooldustöödel.

Looduspargis on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ette valmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ette valmistamata kohtades on lubatud üksnes looduspargi valitseja nõusolekul.

Tutvu Otepää looduspargi kaitse-eeskirjaga siin.