Kiidjärve-Kooraste puhkeala

Kiidjärve-Kooraste puhkeala asub Põlvamaa põhjaosas, Tartust 40 km ja Põlvast 10 km. Ala läbib Ahja jõgi. Jõeloogete sisse jääv 80 km² suurune, enamasti seene- ja marjarohke metsaga kaetud ala on erakordselt rikas mitmesuguste arheoloogiliste, aja- ja looduslooliste huviväärsuste poolest. Seetõttu ongi selle puhkeala kandvaks ideeks loodusharidusliku kallakuga huvimatkad.
Lugupeetud külastaja,
käimas on RMK Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava koostamine. Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava käsitleb RMK külastuskorraldusliku tegevuse põhimõtteid ja arengusuundasid Kiidjärve-Kooraste puhkealal, Tartu-Jõgeva puhkeala lõunaosas, Otepää looduspargis, Alam-Pedja looduskaitsealal ja Peipsiveere looduskaitsealal. Kava töömaterjalid, ettepanekute esitamise vorm ja kontaktisikud võimalike ettepanekute edastamiseks on leitavad: Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava

Asukoht
Põlvamaa
Magnet
Ahja jõe ürgorg liivakivipaljanditega, Kooraste ürgorud jõgede ja järvedega, kaunid metsaalad, ilmekad rabalaigud, vaheldusrikas reljeef
Tegevused
Jalgsi- ja jalgrattamatkad, paadi- ja kanuumatkad, orienteerumine, loodushariduslikud õppekäigud, loodusvaatlus, seente-marjade korjamine, kalapüük
Teave
RMK Kiidjärve külastuskeskus

+372 676 7122

info.kiidjarve@rmk.ee
Aadress
Kiidjärve küla, Põlva vald, Põlvamaa
Kaitsealade valitseja
Keskkonnaamet, tel.+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee
PartneridAktiivseid puhkusevõimalusi RMK Kiidjärve-Kooraste puhkealal vaata RMK partneri Matkajuht OÜ koduleheküljelt.
 FailidAhja jõe ürgoru maastikukaitseala trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2012.a. LAE PDF.