Endlan luonnonsuojelualue

Alueen pääarvoina ovat kosteiden elinympäristöjen monimuotoisuus, Endlan suoalueet ja lähteet. Endlan luonnonalue sijaitsee Keski-Virossa, Põltsamaan (Piiben) joen keskijuoksulla, Järvan, Jõgevan ja Länsi-Viron maakuntien rajalla.
Endlan luonnonsuojelualue muodostettiin vuonna 1985. Se 10161 hehtaarin alue käsittää Endlan suoalueen hyvin säilyneen keskiosan. Alkaen vuodesta 1997 kuuluu suojelualue kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen (Ramsarin kohteiden) joukkoon sekä vuodesta 2004 Euroopan unionin Natura 2000-suojelualueverkostoon.

HUOMIO!
Endlan luonnonsuojelualueella on kielletty veneiden säilyttäminen maalla!
Veneet pitää kiinnittää laituriin. Jos laiturin venepaikat on varattu, pitää vene viedä käytön jälkeen suojelualueelta pois.

Sijainti

Jõgevan maakunta, Järvan maakunta, Länsi-Virun maakunta

Houkutuskeino

Maalaukselliset rämeet, järvet, kaislikot, lähteet, joet, niityt sekä monipuolinen kasvisto ja eläimistö

Info
RMK:n Elistveren luontokeskus
+372 676 7030, info.elistvere@rmk.ee
Vierailu-
palvelut

RMK
Suojelualueiden hallitsija
Ympäristövirasto
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee
Hyvä tietääViron luonnossa on edelleen vanhoja sodasta jääneitä räjähteitä. Jos olet löytänyt räjähdettä muistuttavan esineen, jätä se paikoilleen koskematta siihen, merkitse paikka ja ilmoita löydöstä välittömästi hätänumeroon 112.
Tarkemmat tiedot löytyvät pelastuslaitoksen verkkosivuilta.