RMK matkatee võimalused

Eestimaad läbivad kolm pikka matkarada, mis üheskoos kannavad nime RMK matkatee. Eriolukorra tingimustes pakuvad pikad matkarajad alternatiivi ka lühemateks jalutuskäikudeks. Näiteks sõida autoga RMK matkatee sobivasse peatuskohta, läbi jalgsi jõukohane lõik mööda matkateed edasi-tagasi ning seejärel virgestununa pöördu tagasi tavapärasesse isolatsiooni.

Oandu-Aegviidu-Ikla matkatee

Oandu-Aegviidu lõik
Aegviidu-Ikla lõik

Penijõe-Aegviidu-Kauksi matkatee 

Penijõe-Aegviidu lõik
Aegviidu-Kauksi lõik

Peraküla-Aegviidu-Ähijärve matkatee
Peraküla-Aegviidu lõik

Aegviidu-Ähijärve lõik