Pruunkaru


  • Tunnused

Väga suur, tugeva kehaehitusega, kõrvad lühikesed ja ümarad, nähtav saba puudub. Enamasti pruun, kuid mõned isendid hele-hallikaskollased kuni mustad. Vanalooma tagakäpa jäljed on väga iseloomulikud, u. inimese jälje suurused, kuid laiemad ja silmatorkavate küünisejälgedega, suurte karude jäljed on 27 – 30 cm pikad. Tegevusjäljed on ka kaevamisjäljed, kui karu on sipelga-, mesilase- ja herilasepesade juures toitu otsinud, territooriumi tähistamiseks kriibitud puutüved.

  • Elupaik

Suuremad metsamassiivid, avamaastikualadel vajab mõningast tihedat taimestikku, kus end päeval varjab. Harilikult kõrvalistes, raskesti ligipääsevates metsades. Talveuinak maapinnaorvas või -koopas, mille vooderdab oksaraagude, sambla ja muu kuivanud taimse materjaliga.

  • Mõõtmed

Tüvepikkus 150-280 cm, sabapikkus 6-21 cm, õlakõrgus 90-150 cm, kehakaal isastel 100-315 kg, emastel 60-200 kg.