Metsnugis


  • Tunnused

Šokolaadpruuni karvkattega, kreemikaskollase kurgualusega, pika saleda kehaga, koheva sabaga ja tunduvalt pikemate jalgadega kui enamik teisi kärplasi. Talvel jalatallad karvased, mistõttu ei ole võimalik eristada varbajäljendeid.

  • Elupaik

Eelistab okas- ja tiheda alusmetsaga segametsasid. Lagedal võib kohata ainult saagijahil. Pesaks kasutab puuõõnsusi, puujuurte või kändude aluseid, sobivad ka vanad oravapesad. Pesaga on seotud vaid poegade kasvatamise ajal.

  • Mõõtmed

Kehapikkus 50 cm, sabapikkus 17-28 cm, kehakaal 1-2 kg.