RMK metsaviktoriini 2016 juhend


Osalejad
Osalema on oodatud kõik Eesti kooliõpilased. Metsaviktoriinil osaletakse klasside kaupa, kuigi iga õpilane vastab iseseisvalt. Igal õpilasel on vastamiseks oma unikaalne kood, mille saab õpetaja käest. Õpetaja sisestab klassi registreerimisel kõigi klassi nimekirjas olevate õpilaste andmed, mille järel saab igale õpilasele unikaalse koodi.
Eraldi küsimustekomplektid on 1.- 4. klassile ja 5.-12. klassile.
Viktoriini maksimaalne võimalik punktisumma: 1.-4. klass 76 punkti ja 5.-12.klass 102 punkti

Ajakava
  • Viktoriin on vastamiseks avatud 6. aprill kuni 27. aprill
  • Tulemused kuulutame välja

Hindamine
  • Iga osaleva klassi kõik õpilased vastavad küsimustele individuaalselt.
  • Parimad klassid igas vanuserühmas selgitatakse välja kõigi osalenud õpilaste tulemuste põhjal.
  • NB! Arvesse lähevad ainult nende klasside tulemused, kus viktoriinis osaleb vähemalt 75% klassi õpilastest.
  • Parimad klassid selgitatakse välja kolmes vanuserühmas: 1.–4. klass, 5.–9. klass ja 10.–12. klass.

Auhinnad
  • Parimad klassid saavad auhinnaks loodusõppeprogrammi RMK külastuskeskustes.
  • Auhinna juurde kuulub bussisõidu kompenseerimine iga vanuserühma 10 parimale klassile kuni 200 euro ulatuses nõuetekohaselt vormistatud arve alusel.
  • Auhindadega tunnustame ka parimate klasside juhendajaid-õpetajaid.

Abimaterjale ja lisalugemistLisainfo
metsaviktoriin@rmk.ee