RMK metsaviktoriini 2023 tulemused

RMK metsaviktoriin on mõeldud abiks õpetajatele loodusainete õpetamisel ja pakkumaks õpilastele huvitavat ning mitmekesist õppematerjali.
Kokku otsisid ja leidsid 2023. aastal metsaviktoriini küsimustele vastuseid õpilased 986 klassist, kokku 239 koolist üle Eesti. Tulemused said kirja 10780 õpilast.

Päris mitu kooli osales viktoriinil lausa terve kooliga. Paljud klassid said maksimumpunktid, nooremas vanuserühmas oli 18 klassi esikohta jagamas. Muidugi saavad nad kõik auhinnaprogrammi ja bussikompensatsiooni vastavalt oma klassi suurusele.
Paljudele vastajatele osutus siiski komistuskiviks see, et märgiti ära ainult üks õige vastusevariant, tihti oli õigeid vastuseid aga mitu. Loodus on ju keeruline ja mitmetahuline.

Nooremas rühmas olid vastajatele raskemad küsimused aasta liblika röövikute toidust ja vanast tööriistast - oherdist. Kõigis vanuserühmades ei leidnud paljud õiget vastust kuusekäbi närija kohta - küll pakuti selleks hiirt, küll käbikõrgest - viimane aga on hoopis seen.

Vanematele klassidele oli raske orava pesa äratundmine ja võõrliikidest nälkjate eristamine kodumaistest. Nälkjate küsimus vajabki hoolega tunnuste uurimist, nii viktoriinis kui päris elus - muidu võib süütud kodumaised seateod võõrliikide pähe hukka saata. Üllatavalt paljudele vanemate klasside õpilastele oli raske loomadetektiivi ülesanne, ilvese asemel pakuti lumel tegutsejaks šaakalit. Noorema rühma detektiivid said aga sama ülesandega hästi hakkama.

Täname kõiki vastajaid, kindlasti muutis kasvõi ühele küsimusele iseseisvalt vastuse leidmine ka tabelis tagapool olijate õpioskusi paremaks ja andis teadmisi juurde.
Et kõik leiaksid lahendamise käigus tekkinud küsimustele vastused ning saaksid viktoriinis käsitletud teemade kohta veel rohkem teada, oleme kodulehel lisanud küsimustele kommentaare ja täiendavat infot. Vastuste ja kommentaaridega saad tutvuda siin.

TULEMUSED
Iga vanuserühma parimatele klassidele on metsaviktoriini auhindadeks loodusõppe-programmid RMK külastuskeskustes.
  • Auhinna juurde kuulub bussikompensatsioon programmile sõiduks iga vanuserühma 10 parimale klassile (nõuetekohaselt vormistatud arve alusel).
  • Bussikompensatsioon programmile sõiduks on 100 kuni 200 eurot, olenevalt klassi suurusest. Kuni 8 õpilasega klassidele on kompensatsioon 100 eurot, üle 8 õpilasega klassidele 200 eurot. Sõidukompensatsioon makstakse teie poolt tellitud bussifirmale välja arve alusel. Arve vormistamise kohta küsige infot külastuskeskusest, kus teil auhinnaprogramm on kokku lepitud.
  • Auhinnaprogrammid ja bussikompensatsioon tuleb ära kasutada 2023. aasta jooksul.
  • Parimate klasside juhendajatele-õpetajatele saadame nende tänukingitused kooli aadressile.

Suur tänu kõigile, kes viktoriinist osa võtsid, vastuseid otsisid ja uurisid ning loodusteadmisi juurde said!

Metsaviktoriini kaudu õpilastele ja õpetajatele tuttavaks saanud RMK looduses liikuja kodulehte www.loodusegakoos.ee tasub külastada ka edaspidi, et leida õppe- ja matkaradu, lõkke- ja telkimiskohti, juhiseid metsas matkamiseks ning looduse tundmaõppimiseks.

Palju edu ja kohtumiseni järgmisel, 23. metsaviktoriinil!

KOHTUME METSAS!
metsaviktoriin@rmk.ee