Kahekümnenda RMK metsaviktoriini 2021 tulemused

RMK Metsaviktoriin on mõeldud abiks õpetajatele loodusainete õpetamisel ja pakkumaks õpilastele huvitavat ning mitmekesist õppematerjali. Tänavu tuli lahendusi juba teist aastat järjest otsida distantsilt. Kuna Metsaviktoriinil osaletakse klasside kaupa, nõudis õpetajatelt palju vaeva kõigi õpilaste innustamine ja kaasamine, suure panuse sellesse andsid ka lapsevanemad.

Kokku otsisid ja leidsid 2021. aastal Metsaviktoriini küsimustele vastuseid õpilased 1052 klassist, kokku 265 koolist üle Eesti. Tulemused said kirja tervelt 11508 õpilast, see on rohkem kui kunagi varem Metsaviktoriini ajaloos. Kõige rohkem oli vastajaid 5.-9. klassi õpilaste hulgas, järgnesid algklasside õpilased ja 10.-12. klassid.

Tänavu tundus, et paljud õpilased oskavad internetist andmeid otsida ja nende põhjal vastuseid leida paremini kui varasematel aastatel, digioskused on tugevamaks muutunud. Sel aastal ei joonistunud välja üht küsimust või küsimuste gruppi mis oleks paljudele raskusi valmistanud. Arvasime, et tänavu 50. juubelit tähistava Lahemaa rahvuspargi loodust puudutavad teemad võivad neile, kes kaugemalt pärit, keerulised olla. Näib siiski, et teave rahvuspargi radade ja looduse kohta on päris hästi kättesaadav, mõni vastaja ei leidnud ainult kohe seda õiget kaarti, millelt Lahemaa lahed kokku lugeda!
Muidugi pole kõigi vastajate tase ja võimalused ühtviisi head, kuid kindlasti muutis kasvõi ühele küsimusele iseseisvalt vastuse leidmine ka tabelis tagapool olijate oskusi paremaks ja järgmisel aastal läheb juba edukamalt.

Et kõik leiaksid lahendamise käigus tekkinud küsimustele vastused ning saaksid viktoriinis käsitletud teemade kohta veel rohkem teada, oleme kodulehel lisanud kõigile küsimustele kommentaarid ja täiendavat infot. Vastuste ja kommentaaridega saad tutvuda siin.

TULEMUSED
Parimad vastajad
1. kuni 4. klass
5. kuni 9. klass
10. kuni 12. klass
Kõik vastajad

Iga vanuserühma parimatele klassidele on Metsaviktoriini auhindadeks loodusõppe-programmid RMK külastuskeskustes.
  • Auhinna juurde kuulub bussikompensatsioon programmile sõiduks iga vanuserühma 10 parimale klassile (nõuetekohaselt vormistatud arve alusel).
  • Bussikompensatsioon programmile sõiduks on 100 kuni 200 eurot, olenevalt klassi suurusest. Kuni 8 õpilasega klassidele on kompensatsioon 100 eurot, üle 8 õpilasega klassidele 200 eurot. Sõidukompensatsioon makstakse teie poolt tellitud bussifirmale välja arve alusel. Arve vormistamise kohta küsige infot külastuskeskusest, kus teil auhinnaprogramm on kokku lepitud.
  • Auhinnaprogramme külastuskeskustega kokku leppides palume arvestada koolidele ja huvitegevusele kehtestatud piirangutega.
  • Auhinnatud klasside preemiaprogrammidele saavad tasuta kaasa ainult need õpilased, kes viktoriinist osa võtsid ja klassi tulemusse oma panuse andsid.
  • Parimate klasside juhendajatele-õpetajatele saadame nende tänukingitused kooli aadressile.

Suur tänu kõigile, kes viktoriinist osa võtsid, vastuseid otsisid ja uurisid ning loodusteadmisi juurde said.

Metsaviktoriini kaudu õpilastele ja õpetajatele tuttavaks saanud RMK looduses liikuja kodulehte www.loodusegakoos.ee tasub külastada ka edaspidi, et leida õppe- ja matkaradu, lõkke- ja telkimiskohti, juhiseid metsas matkamiseks ning looduse tundmaõppimiseks.

Palju edu ja kohtumiseni järgmisel, 21. Metsaviktoriinil!

KOHTUME METSAS!
metsaviktoriin@rmk.ee