Kaheksateistkümnenda RMK metsaviktoriini 2019 tulemused

Metsaviktoriin on mõeldud abiks õpetajale loodusainete õpetamisel ja selles osaletakse klasside kaupa. Et klassi tulemus arvesse läheks, peab vastama vähemalt 75% õpilastest. Neil õpilastel, kes said palju punkte, kuid klasside edetabelist selle nõude täitmata jätmise tõttu välja jäid, ei maksa kurvastada – igaüks näeb oma tulemusi üldtabelist ikka. Kindlasti hindavad õpetajad nende häid õpioskusi ja teadmiste omandamise tahet.

Metsaviktoriinil osales tänavu 471 klassi 150 koolist üle Eesti. Kokku sai tulemuse kirja 5250 õpilast.

Viimastel aastatel on küsimuste hulgas alati olnud selline, mis seob loodus- ja kirjandusteadmisi. Tänavu oli nooremal vanuserühmal vaja vastus leida Kunksmoori lugudest ja sellega tulid nad ilusti toime. Tammsaare Tõest ja õigusest pärit lõik soo peal kasvavast sajakoorsest, millest rehapulki valmistati, oli vanemale vanuserühmale keeruline just seetõttu, et paljud kes internetist vastust otsides kiiresti leidsid vasteks kikkapuu avaldasid imestust et sellist varianti polnud antudki! Tegelikult on kikkapuule sajakoorse nimi hiljem külge hakanud ja ajast aega on sajakoorseks nimetatud just kuslapuud, mis oligi õige vastus. Kikkapuu kasvab meil looduslikult ainult Koiva puisniidul, nii et Vargamäel ei saadud sellest küll kuidagi rehapulki teha! See küsimus aitas ehk mõista, et ka internetiallikatesse peab kriitiliselt suhtuma ja informatsiooni otsides loogikat ning arutlusoskust kasutama.

Vanemale rühmale oli raske ka küsimus põlispuu kohta, kus tuli foto järgi ära tunda, mis liiki kaitsealuse põlispuuga tegemist. Fotol oli Meriküla mänd, aga kuna mändi on harjutud nägema ikka sirge ja sihvakana, siis pakuti igasuguseid muid puuliike.
Üllatavalt keeruliseks osutus küsimus kopra rahvapärase nime kohta. Väga paljud vastasid „Kaber“, see aga tähendas vanasti hoopis metskitse.
Nooremal rühmal oli raskemaks pähkliks harvesteri küsimus, ei juletud pakkuda seda, et harvester teeb ära 80 inimese töö. Pakuti enamuses 10 inimese töö varianti.

Loodame, et need ja ka paljud teised taimed, puud, linnud ja liblikad said Metsaviktoriini kaudu pisut tuttavamaks.

Tulemused

Suur tänu kõigile, kes viktoriinist osa võtsid, vastuseid otsisid ja uurisid ning loodusteadmisi juurde said.

Parimad klassid saavad auhinnaks loodusõppeprogrammi RMK külastuskeskustes. Auhinna juurde kuulub Metsaviktoriini reeglite järgi bussikompensatsioon kuni 200 euro ulatuses programmile sõiduks iga vanuserühma 10 parimale klassile (nõuetekohaselt vormistatud arve alusel).
Auhindadega tunnustame ka parimate klasside juhendajaid-õpetajaid.
Kuna kevad on nii külastuskeskustes kui koolides väga kiire aeg ja ettevõtmised juba pikalt ette planeeritud, on varasematel aastatel auhinnaprogrammid toimunud enamasti septembris-oktoobris. Võtke ühendust RMK külastuskeskusega, kuhu soovite külla minna ja leppige aja ning programmi suhtes kokku. Auhinnaprogrammid ja transpordikompensatsioon kehtivad ainult 2019 aasta jooksul!

Infot RMK külastuskeskuste, üle kogu Eesti korraldatavate loodusretkede ja sündmuste, mitmesuguste metsahüvede, metsatööde ja metsa eluringi kohta leiab loodusegakoos.ee ja rmk.ee/eluring.

Täname veel kord teid kõiki,
KOHTUME METSAS!
metsaviktoriin@rmk.ee