Seitsmeteistkümnenda RMK metsaviktoriini 2018 tulemused

Metsaviktoriin on mõeldud abiks õpetajale loodusainete õpetamisel ja selles osaletakse klasside kaupa. Et klassi tulemus arvesse läheks, peab vastama vähemalt 75% õpilastest. Neil õpilastel, kes said palju punkte, kuid klasside edetabelist selle nõude täitmata jätmise tõttu välja jäid, ei maksa kurvastada – igaüks näeb oma tulemusi üldtabelist ikka. Kindlasti hindavad õpetajad nende häid õpioskusi ja teadmiste omandamise tahet.

Metsaviktoriinil osales tänavu 911 klassi 237 koolist üle Eesti. Kokku sai tulemuse kirja 10567 õpilast.

Tänavu oli Metsaviktoriini ajaloos esmakordselt kõige noorematele vastamiseks päris oma, lihtsam ja lühem küsimustekomplekt. Ka vanematel vanuserühmadel oli küsimusi vähem kui eelmistel aastatel. See tõi kaasa rekordhulga vastajaid ja palju rohkem ka õigeid vastuseid. Nii said maksimumpunktid kirja tervelt 24 klassi nooremast ja 13 klassi keskmisest vanuserühmast.

Kõige raskemad tundusid õpilastele küsimused, kus vastus ei ole üheselt ei või jaa, vaid internetist või raamatutest leitud info tuleks ise läbi mõelda ja siis sobivad variandid välja valida. Vanemate vanuserühmade küsimustest tundus keerulisem ilvese käitumisviiside lahkamine ja aasta orhidee – kuldkinga - õie kuju saladuste avastamine. Ikka on keerulisem olnud aasta mulla küsimus, sest muld, mis enamasti rohukamara alla peidetud, jääb kaugeks ja võõraks, kuigi mulla omadustest sõltub kõik, sellel kasvab. Ka raieliikide pildi järgi ära tundmine polnud kerge, siin olnuks abi metsa eluringi uurimisest, et aru saada, kui vanas metsas missugust raiet tehakse ja mis selle eesmärk on. Veidi segadust tekkis 1. küsimusega, kus kõne all Ootsipalu hiigelmänni otsa ronimise peamine eesmärk. See oli käbide kogumine, et RMK saaks männiseemnetest uusi, suurepäraste omadustega puid kasvatada. Eelmisel kevadel istutati Ootsipalust saadud seemnetest kasvatatud männihakatised juba maha, nüüd saame ende kasvukiirust ja omadusi võrrelda ja uurida ning uute metsahiiglaste põlvkonnale aluse panna.
Noorematel klassidel polnud kerge leida pokulugude prototüüpe. Siin läks vaja internetiotsingu oskusi. Sama kehtib ka aasta sambla laaniku äratundmise kohta – aasta tegijatest looduses on pilte ja juttu päris mitmel leheküljel. Aasta orhidee kuldkinga puhul oli lastel vist raske uskuda, et see on ka kogu Euroopa suurima õiega orhidee.

Loodame, et need ja ka paljud teised taimed, puud, linnud ja liblikad said Metsaviktoriini kaudu pisut tuttavamaks.

Tulemused

Suur tänu kõigile, kes viktoriinist osa võtsid, vastuseid otsisid ja uurisid ning loodusteadmisi juurde said.

Parimad klassid saavad auhinnaks loodusõppeprogrammi RMK külastuskeskustes. Auhinna juurde kuulub Metsaviktoriini reeglite järgi bussikompensatsioon programmile sõiduks iga vanuserühma 10 parimale klassile (nõuetekohaselt vormistatud arve alusel). Kuna 1.-4. klassi vanuserühmas sai maksimumpunktid ja jagas 1.-24. kohta tervelt 24 klassi, saavad kõik need klassid lisaks tasuta loodusõppeprogrammile 100 eurot bussikompensatsiooni. Keskmises vanuserühmas (5.-9. klass) jagati 1.-13. kohta, ka need klassid saavad kõik bussikompensatsiooni 100 eurot. Vanemas vanuserühmas (10.-12. klass) saavad 1.-4. kohta jaganud klassid 200 eurot, 5.-10. koha saavutanud klassid 100 eurot bussikompensatsiooni programmile sõiduks.
Auhindadega tunnustame ka parimate klasside juhendajaid-õpetajaid.
Kuna kevad on nii külastuskeskustes kui koolides väga kiire aeg ja ettevõtmised juba pikalt ette planeeritud, on varasematel aastatel auhinnaprogrammid toimunud enamasti septembris-oktoobris. Võtke ühendust RMK külastuskeskusega, kuhu soovite külla minna ja leppige aja ning programmi suhtes kokku. Auhinnaprogrammid ja transpordikompensatsioon kehtivad ainult 2018. aasta jooksul!

Infot RMK külastuskeskuste, üle kogu Eesti korraldatavate loodusretkede ja sündmuste, mitmesuguste metsahüvede, metsatööde ja metsa eluringi kohta leiab loodusegakoos.ee ja rmk.ee/eluring. RMK kingitusi Eesti juubeliaastaks – uusi matkaradu, 100 lugu ja suurt ühismatkamist augustis kajastab www.rmk100.ee

Täname veel kord teid kõiki,
KOHTUME METSAS!
metsaviktoriin@rmk.ee