Pärandkooslused

Puisniit
88. 19. sajandi lõpul hõlmasid pärandkooslused, põhiliselt poollooduslikud karja- ja heinamaad, ligikaudu 1,8 miljonit hektarit ehk 40% maismaast. Tänaseks on neid alles kuni 75 000 hektarit.
89. Puisniidud on liigirikkaima taimestikuga alad. Laelatu puisniidult on leitud kasvamas 546 liiki soontaimi, sealhulgas 2/3 meie orhideedest.
90. 76 liiki ruutmeetril on taimede väikeseskaalalise liigirikkuse rekord, mis registreeriti 2001. aastal Laelatu puisniidul.
Selle tulemusega on Eesti puisniidud väikeseskaalalise liigirikkuse osas maailmas teisel kohal. Kõige rohkem taimeliike ruutmeetril, 89, loendati Argentina mägikarjamaal. Pärandkooslused on liigirikkamad kui mis tahes teised kooslused väljaspool troopikat.