Igaühe looduskaitse

Foto: Jarek Jõepera
109.   1936. aastal oli Eestis üks looduskaitseinspektor ja 588 usaldusmeest.
Looduskaitse algusaastatel tugines looduskaitse olulisel määral vabatahtlike asjahuviliste abile. 80 aastat tagasi ametisse nimetatud usaldustegelastest olid ligi 70% õpetajad, 17% metsandusliku haridusega metskonnatöötajad, enamasti metsaülemad, ja 13% kohapealsed seltskonnategelased.
110. Looduskaitse on inimese kaitse.
Inimene on looduse osa. Ilma loodusliku aine- ja energiaringeta ei ole Maal ka inimesele sobivaid keskkonnatingimusi, ei ole inimese igapäevast elutegevust, ei ole majandust. Inimese elu sõltub looduse elurikkusest, aine- ja energiaringest. Seetõttu on looduskaitse eesmärk ennekõike inimesele sobivate elutingimuste hoidmine.