Kaitstavad objektid

39. Eesti looduskaitse algusaastad maksid kinni lätlased.
Vaika saarte rendilepingu eest tasus Riia Looduseuurijate Selts. Seega algas meie looduskaitse kohe rahvusvahelise koostööga.
40. Eestimaa maismaast oli 2019. aasta seisuga erineva kaitserežiimiga alasid 19,4%.
41. Eesti merest oli 2019. aasta seisuga kaitse all 27,2%.
42. Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) rangema kaitsekorraga kategooriate arvestuses oli 2019. aasta lõpuks Eesti territooriumist rangema kaitse all 3,8%.
Rangema kaitsekorraga alade hulka arvatakse Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) rangema kaitse kaitsekorralduslikesse kategooriatesse kuuluvad alad ehk loodusreservaadid (kategooria Ia) ning kaitsealade looduslikud sihtkaitsevööndid ja püsielupaikade sihtkaitsevööndite rangemini kaitstavad osad (kategooria Ib; kategooria määratakse kaitsekorra järgi).
43. Lahemaa rahvuspargist moodustavad loodusreservaadid 0,2%.
44. Looduslikule arengule jäetud sihtkaitsevööndid moodustavad 18% Lahemaa rahvuspargi pindalast.
45. Suurjärvedest (Võrtsjärv, Peipsi ja Lämmijärv) oli 2019. aasta seisuga kaitse all 44%. Enamuse sellest moodustavad hoiualad.
46. Maakondadest on kõige rohkem kaitsealasid Läänemaal (28,8%), Pärnumaal (27,2%) ja Hiiumaal (23,5%).
47. Kõige vähem kaitsealasid on Põlvamaal (8,2%), Jõgevamaal (14,1%) ja Järvamaal (14,3%).
48. Kõige rohkem kaitstavaid looduse üksikobjekte on Harjumaal (234), Raplamaal (125) ja Pärnumaal (82).
49. Kõige vähem kaitstavaid looduse üksikobjekte on Ida-Virumaal (27), Valgamaal (35) ja Põlvamaal (35).
50. Eestis on kuus rahvusparki: Lahemaa (asutatud 1971), Soomaa (1993), Vilsandi (1993), Karula (1993), Matsalu (2004) ja Alutaguse (2018).
51. Kõige rohkem kohaliku omavalitsuse kaitstavaid loodusobjekte on Viimsi vallas – 6, pindalaga 1380 ha. Talle järgnevad Tallinna linn – 3, pindalaga 322 ha, ja Muhu vald – 3, pindalaga 34 ha. Kokku on kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid objekte 23, pindalaga 3442 ha.
52. Kaitsealuste puude arvukuse esikolmik on: 1) tamm (213), 2) mänd (116), 3) pärn (76). Kokku on kaitsealuseid puid või puude rühmi 576.