Vilsandi rahvuspark

Vilsandi rahvuspark asub Saaremaa läänerannikul. Rahvuspargi eellaseks on 1910. a. moodustatud Vaika loodusreservaat, mis on ühtlasi ka Baltimaade vanim kaitseala. Pika tegevusaja jooksul on kaitseala pidevalt laiendatud. 1993. aastal reorganiseeriti looduskaitseala rahvuspargiks.
Ligi 2/3 rahvuspargist moodustab laiduderikas meri ligi 160 saarega. Rahvuspargi loodust iseloomustab mereline kliima, rikkalik aastaringne merelinnustik, suurimad hallhülge lesilad Eestis ning huvitav puhta mere fauna.
Geoloogilistest väärtustest saab siin vaadelda merest kerkivaid alamsiluri kivimeid. Elurikkus on suur tänu erinevatele elupaikadele, millest osa on aastasadade vältel inimeste poolt kujundatud.
Taimerikkuselt öeldakse Vilsandi rahvuspark olevat kui botaanikaaed ning pärandkultuuri poolest kui vabaõhumuuseum.
Külastajaile on RMK nii merel kui maal loonud huviväärsustega tutvumiseks loodussõbraliku taristu ja koostöös kohalike ettevõtjatega toimiva teeninduse.
Tutvumist on hea alustada rahvuspargi külastuskeskusest Loonal.
Tähelepanu: Käkisilma-Vilsandi matkarada (5 km) on laevatee süvendustööde tõttu likvideeritud!

Kaitseala pindala on 23882,1 ha, mis peagi veel laieneb. Vilsandi rahvuspark on Ramsari ala, Natura ala ning Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala suurim tuumala. Vilsandi rahvuspargi rikkalikku loodust on jälgitud ja uuritud üle saja aasta.

Asukoht
Saaremaa
Magnet
Rannikumaastikud, merelahed ja laiud, linnustik, mereimetajad, loopealsete ja rannaniitude taimestik, pärandkultuurist tuletornid ja meremeeste elamud, kohalik elustiil
Tegevused
Jalgsi-, ratta- ja veematkad, linnu-, looma- ja hülgevaatlused, loodusharidus
Teave
Vilsandi rahvuspargi külastuskeskus
+372 454 6880, +372 527 7421
info.vilsandi@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Tutvu külastusele kehtivate piirangutega siin
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee
Lisainfo
Vilsandi rahvuspark
Failid
Rahvuspargi trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2019 a. Lae PDF.
TeadmiseksEesti looduses on siiani sõjast jäänud vanu lõhkekehasid. Kui oled leidnud lõhkekeha meenutava eseme, jäta see puutumata, märgista leiukoht ja teata leiust kohe hädaabinumbril 112.Täpsemat lisainfot leiab Päästeameti kodulehelt.
Ürituse korraldamineÜle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.

Siin asuvad:

Külastuskeskus Vilsandi rahvuspargi külastuskeskus
Lõkkekoht Vikati teabetuba ja lõkkekoht
Matkarada Harilaiu matkarada (6 km või 11 km), Vilsandi matkarada (6 km ja 8 km)
Puhkekoht Harilaiu puhkekoht, Väike-Vilsandi puhkekoht
Telkimisala Harilaiu telkimisala, Käkisilma telkimisala, Kulpri telkimisala, Elda telkimisala
Vaatetorn Vilsandi matkaraja vaatetorn (Vikati sadamast 900 m kaugusel)