Vilsandi rahvuspark

Vilsandi rahvuspark asub Saaremaa läänerannikul Kihelkonna ja Lääne-Saare vallas. Rahvuspargi eellaseks on 1910. a. moodustatud Vaika loodusreservaat, mis on ühtlasi ka Baltimaade vanim kaitseala. Pika tegevusaja jooksul on kaitseala pidevalt laiendatud. 1993. aastal reorganiseeriti looduskaitseala rahvuspargiks.

Ligi 2/3 rahvuspargist moodustab laiduderikas meri ligi 160 saarega. Rahvuspargi loodust iseloomustab mereline kliima, rikkalik aastaringne merelinnustik, suurimad hallhülge lesilad Eestis ning huvitav puhta mere  fauna.
Geoloogilistest väärtustest saab siin vaadelda merest kerkivaid alamsiluri kivimeid. Elurikkus on suur tänu erinevatele elupaikadele, millest osa on aastasadade vältel inimeste poolt kujundatud.
Taimerikkuselt öeldakse Vilsandi rahvuspark olevat kui botaanikaaed ning pärandkultuuri poolest kui vabaõhu muuseum.

Külastajaile on RMK nii merel kui maal loonud huviväärsustega tutvumiseks loodussõbraliku taristu ja koostöös kohalike ettevõtjatega toimiva teeninduse.
Tutvumist on hea alustada rahvuspargi külastuskeskusest ja teabepunktist Loonal.

Kaitseala pindala on 23882,1 ha, mis peagi veel laieneb. Vilsandi rahvuspark  on Ramsari ala, Natura ala ning Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala suurim tuumala. Vilsandi rahvuspargi rikkalikku  loodust on jälgitud ja uuritud üle saja aasta.

Asukoht
Saaremaa
Magnet
rannikumaastikud, merelahed ja laiud,  linnustik, mereimetajad, loopealsete ja rannaniitude taimestik, pärandkultuurist tuletornid  ja meremeeste elamud, kohalik elustiil
Tegevused
jalgsi-, ratta- ja veematkad, linnu-, looma- ja hülgevaatlused, loodusharidus
Teave
RMK Vilsandi rahvuspargi teabepunkt Loonal

tel  454 6880; 527 7421

e-post heli.alliksoon@rmk.ee

aadress
Loona küla, Kihelkonna vald, 93415 Saaremaa

lahtiolekuaeg
01.06- 31.08 E-P kell 10.00-18.00
01.09- 31.05 E-R kell 9.00-17.00
Külastuse korraldaja
RMK
Tutvu kindlasti külastusele kehtivate piirangutega siin!
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet
laane@keskkonnaamet.ee

Siin asuvad:

Lõkkekoht Vikati teabetuba ja lõkkekoht
Matkarada Harilaiu matkarada (6 km või 11 km), Käkisilma-Vilsandi matkarada (5 km), Vilsandi matkarada (6 km ja 8 km)
Puhkekoht Harilaiu puhkekoht, Väike-Vilsandi puhkekoht
Teabepunkt Vilsandi rahvuspargi teabepunkt
Telkimisala Harilaiu telkimisala, Käkisilma telkimisala, Kulpri telkimisala, Elda telkimisala