Peipsiveeren luonnonsuojelualue


Peipsiveeren, entisellä nimellä Emajoen-Suursoon luonnonsuojelualueen pääarvona on kosteikkojen monimuotoisuus ja laaja Emajoen suiston suoalue.
Se paikka on valtion luonnonsuojelun alainen alkaen vuodesta 1981, jolloin muodostettiin
30 uutta soiden suojelualuetta. Suojelualueen päätavoitteena on säilyttää, suojella ja tutkia Emajoen suiston suoaluetta sekä sen uhanalaisia ja harvinaisia yhteisöjä ja lajeja. Alkaen vuodesta 1997 kuuluu suojelualue kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen (Ramsarin alueiden) joukkoon sekä vuodesta 2004 Euroopan unionin Natura 2000-suojelualueverkostoon.

Sijainti
Tartun maakunta
Houkutuskeino
Erilaiset suotyypit, suosaaret, kaislikot, joet ja järvet, niitä ympäröivät metsäalueet
InfoRMK:n Kiidjärven luontokeskus

+372 676 7122,  info.kiidjarve@rmk.ee
Vierailu-
palvelut

RMK
Suojelualueiden hallitsija
Ympäristövirasto
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee