Metsaviktoriin

RMK metsaviktoriin õpetab tundma loodust enda ümber. Kuidas jänesest on kasu hundile ja haavikuemandast võsavillemile? Ootame mängima kõiki üldhariduskoolide õpilasi!

Tutvustus

Metsaviktoriin on abiks õpetajale loodusainete õpetamisel. Viktoriinikeskkonda saab korduvalt siseneda, ülesannete lahendamisel võib nii õpetaja kui teiste õpilastega aru pidada ning kasutada vastamisel abimaterjale. Küsimustele võib olla ka mitu õiget vastuse varianti.
Viktoriinil osaletakse klasside kaupa, kuigi iga õpilane vastab iseseisvalt. 

RMK kasutab laste isikuandmeid ainult viktoriini tulemuste töötlemisel.
Andmekaitsetingimused


Head metsaviktoriinil osalejad!

Chat Live pole küsimustele vastuste saamise koht ning ebatsensuursete väljendite kasutajate isikud on meil võimalik tuvastada.
Palume suhtlemisel jääda viisakaks!


Metsaviktoriini lisainfo:
metsaviktoriin@rmk.ee

Õpetajale

RMK metsaviktoriin on internetipõhine ja pakub võimalust mitmekesistada loodusõpet ja saada uusi õpioskusi.
Klassi registreerimisel tuleb sisestada kõigi klassi nimekirjas olevate õpilaste nimed, mille järel saab iga õpilane unikaalse koodi ning selle sisestamisel suunab viktoriini keskkond vastaja juba otse õige küsimuste komplekti juurde.
Viktoriini maksimaalne võimalik punktisumma: 1.-4 klass 64 punkti
5.-12.klass 66 punkti
Küsimustele saab vastata kuni 18.04.2023 (k.a).
Küsimustega saab tutvuda siin