Soomaa sood

Viljandimaa, Soomaa rahvuspark, Soomaa rahvuspargi külastuskeskus

Programm tutvustab rabade mitmekesist elustikku. Soomaa kõrgsoode ehk rabade tekkelugu ja eripära. Ülevaade rabast kui kooslusest ja liikide omavahelistest seostest. Õpitakse tundma tavalisi rabas elavaid ja rabaga seotud organisme, rabade tähtsusest inimesele ning rabade kaitsest.

Päevakava

  • Sissejuhatus külastuskeskuses 0,5 tundi: külastuskeskuse ja Soomaa tutvustamine, ülevaade teemast, kodukord ja päevakava. Filmi ”Soomaa viis aastaaega” vaatamine.
  • Loodusretk Soomaa Riisa (5 km) või Ingatsi (4,5km) või Hüpassaare(5 km) õpperajal 3 tundi: juhendatud loodusretk, töölehtede täitmine, mängud ja ülesanded vastavalt osalejate vanusele.
  • Päeva lõpetamine lõkkeplatsil, halva ilma korral külastuskeskuses, 0,5 tundi: kaasavõetud eine söömine, kokkuvõte.
 

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine. Selga rabaretkeks sobiv riietus ja jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.soomaa@rmk.ee; tel: 526 1924

Omadused:


Teemad Looduskaitse
Looduses liikumine
Pärandkultuur
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
Täiskasvanud
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 inimest, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus4 tundi
Raja pikkus4,5-5 km
Hind20 inimest 95 EUR