LK110: Agusalu lõkkekoht – 59.100849 27.469316

Lõkkekoht asub Agusalu looduskaitsealal mille omapäraks on soode vaheldumine pikkade, kitsaste ja kõrgete liivaste seljandikega, mida kohalikus kõnepruugis kutsutakse kriivadeks. Need on endisaegse Peipsi jääpaisjärve ja Eesti ainsad mandriluited. Lõkkekohalt viib rada lähedal asuva Imatu soojärve äärde. Suurte soodega ümbritsetud kriivad pakkusid sõdade ajal külarahvale varju. Agusalu soo servadel ja saartel asunud ligi 140 talu on tühjaks jäänud.

Looduskaitse 110 geopeituse mängureeglid leiad siit.

Loe lisa geopeitus.ee lehelt.