Lahemaa rahvuspark

Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja
kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse,
maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks,
uurimiseks ja tutvustamiseks. Siin kaitstakse metsa-, soo- ja
rannaökosüsteeme, samuti poollooduslikke kooslusi (loopealsed),
geoloogiamälestisi (balti klint, rändrahnud, kivikülvid) ning ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. Rahvuspark kuulub üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Lahemaa linnu- ja loodusalana. Rahvuspargi pindala on 747,84 km², sellest maismaad 479,10 ja merd 268,74 km².RMK tegeleb Lahemaa rahvuspargi külastuskorraldusega alates 2009. aasta veebruarist.
Metsasihid, pinnaseteed ja teerajad on vaid jalgsi, suuskadel, ratsa või rattaga liiklemiseks. Mootor- ja maastikusõidukitega (sh ATV-d ja mootorsaanid) liiklemine väljaspool avalikke teid on keelatud!
Lugupeetud külastaja,
käimas on RMK Lahemaa külastusala külastuskorralduskava koostamine. Lahemaa külastusala külastuskorralduskava käsitleb RMK külastuskorraldusliku tegevuse põhimõtteid ja arengusuundasid Lahemaa rahvuspargis ja Põhja-Eesti puhkealal. Kava töömaterjalid ja kontaktisikud võimalike ettepanekute edastamiseks on leitavad: Lahemaa külastusala külastuskorralduskava.

Asukoht
Harjumaa ja Lääne-Virumaa
Magnet
Põhja-Eesti rannik poolsaarte ja lahtedega, Lahemaa kui Euroopa olulisemaid metsakaitsealasid ja hiidrahnuderikkaim piirkond, balti klint ja sellesse lõikunud kärestikulised jõed, ca 4000 a asustusajalooga loopealsed, rabad, külad, mõisad 
Tegevused
Jalgsi- ja rattamatkad, loodusvaatlus ja -õpe, kultuuripärandiga tutvumine, telkimine, fotograafia, rannapuhkus
Teave
RMK Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus
+372 329 5555, info.lahemaa@rmk.ee
Aadress Palmse, Haljala vald, Lääne-Virumaa
Teave RMK Oandu külastuskeskus
+372 676 7010, info.oandu@rmk.ee
Aadress
Oandu, Haljala vald, Lääne-Virumaa
Külastuse korraldaja
RMK, tutvu kindlasti rahvuspargi külastamisele kehtivate piirangutega siin!
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, Põhja regioon
+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee
Lisainfo  
Lahemaa rahvuspark, teenusepakkujad
Failid Rahvuspargi trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2016 a. Lae PDF.
Ürituse korraldamineÜle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.