Põhja-Eesti puhkeala

Metsarikast Põhja-Eesti puhkeala on aastatuhandete vältel kujundanud
käsikäes loodus ja inimene. Vaheldusrikkad maastikud pakuvad
suurepäraseid võimalusi matkamiseks, marjade-seente korjamiseks ning muudeks metsapuhkuse viisideks. 
Metsandus on selles piirkonnas olnud ikka tähtis tegevusala ja seetõttu on säilinud palju metsanduslikku pärandkultuuri, mis väärib avastamist. Põhja-Eesti puhkeala asetseb suures osas kaitsealadel ja seetõttu on RMK eesmärk luua riigimetsas tingimused, kus inimene saaks looduses viibida ilma seda kahjustamata. Selleks on metsa rajatud ligi 50 km õppe- ja matkaradu ning mitmeid telkimis- ja peatuskohti.
Lõket teha ja telkida võib ainult selleks ette nähtud ja tähistatud kohtades! Siinsed telkimisalad ei ole sobivad suurürituse korraldamiseks, võimalik on korraldada vaid looduslaagreid.
Metsasihid, pinnaseteed ja teerajad on vaid jalgsi, suuskadel, ratsa või rattaga liiklemiseks. Mootor- ja maastikusõidukitega (sh ATV-d ja mootorsaanid) liiklemine väljaspool avalikke teid on keelatud!

AsukohtLääne-Virumaa loode- ja Harjumaa kirdeosa
Magnet Loodust ja metsanduse ajalugu tutvustavad programmid Oandu külastuskeskuses ja Sagadi metsakeskuses, ajaloo- ja rahvapärimust tutvustavad kohalikud ettevõtjad
TegevusedMatkamine, jalgrattasõit, loodus- ja pärandkultuuri retked, loodusvaatlus, telkimine, pikniku pidamine, loodusfotograafia
Teave
RMK Oandu külastuskeskus
+372 676 7010, info.oandu@rmk.ee
RMK Lahemaa külastuskeskus
+372 329 5555, info.lahemaa@rmk.ee
AadressOandu, Haljala vald, Lääne-Virumaa
Palmse, Haljala vald, Lääne-Virumaa
Kaitsealade valitsejaKeskkonnaamet
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee
Teadmiseks Eesti looduses on siiani sõjast jäänud vanu lõhkekehasid. Kui oled leidnud lõhkekeha meenutava eseme, jäta see puutumata, märgista leiukoht ja teata leiust kohe hädaabinumbril 112.Täpsemat lisainfot leiab Päästeameti kodulehelt.
Ürituse korraldamineÜle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.