Üle luite rappa

Pärnumaa, Pärnumaa puhkeala, Kabli külastuskeskus

Programm tutvustab Luitemaa looduskaitsealale jäävaid luiteid ja muistse merelahe soostumise tagajärjel tekkinud Tolkuse raba. Uurime luite ja raba mitmekesist elustikku, liikide omavahelisi seoseid. Õpime tundma luitel ja rabas elavaid organisme. Milline tähtsus on soodel ja rabadel ning kuidas see inimest ja loodust mõjutab?

Toimumiskoht: Kabli külastuskeskus, Rannametsa -Tolkuse loodusõpperada

Seos õppekavaga

Inimese seosed loodusega. Üldteadmised looduses liikumisel. Luide ja raba elukeskkonnana. Taimed ja loomad. Organismide omavahelised suhted. Soode ja rabade tähtsus ja kasutamine. Luitemaastiku ja rabade kaitse.

Lisainfo

Selga- jalga ilmastikukindel ja metsaretkeks sobiv riietus ning jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.kabli@rmk.ee; tel 5302 0833

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Looduses liikumine
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus1,5-3 tundi
Raja pikkus2,2 km
Hind 20 inimest 70 EUR