Teemaretked Penijõe matkarajal

Pärnumaa, Matsalu rahvuspark, Matsalu rahvuspargi külastuskeskus

Penijõe matkarada kulgeb Matsalu rahvuspargi külastuskeskuse vahetus läheduses ning pakub suurepäraseid võimalusi looduse tundmaõppimiseks. Rada läbib väga eriilmelisi kooslusi nii, et suhteliselt lühikest vahemaad läbides saab käsitleda erinevaid teemasid. Siin saab tutvust teha veekogudega, märgalaga, roostikuga, metsatukkadega ning loopealsega. Kevadine aeg on parim lindude kuulamiseks ja vaatlemiseks ning taimede tundmaõppimiseks. Siin saame koos vaadelda ja arutleda inimtegevuse mõju üle loodusele.

Toimumiskoht: Matsalu rahvuspargi külastuskeskus ja Penijõe matkarada

Päevakava

Võimalik valida kahe erineva teema vahel:

I teema: Linnud ja lindude elupaigad
Lindude vaatlemine erinevates elupaigatüüpides. Kohatavate linnuliikide tundmaõppimine ja määramine. Matkaraja äärde jäävate koosluste kirjeldamine. Arutelu – inimtegevuse mõju kooslustele ja seal elavatele liikidele. Programmi lõpus oma töö kokkuvõtte tutvustamine.

II teema: Taimed ja taimekooslused
Kooslusele iseloomulike puude, põõsaste ja teiste taimeliikide määramine, puude kõrguse määramine jpm. Arutelu – inimtegevuse mõju kooslustele ja uuritud liikidele. Programmi lõpus oma töö kokkuvõtte tutvustamine.

Seos õppekavaga

Eluslooduse liigitus. Selgroogsed loomad. Taimed. Seened, vetikad, samblikud. Selgrootud loomad. Organismide kooselu
Organismide paljunemine ja areng. Organismide kooseksisteerimine Looduskaitse  Eestis.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikukindlad ja retke jaoks sobilikud riided-jalanõud! Kaasa oma moonakott ja rõõmus meel! 

Lisainfo kontakt: info.matsalu@rmk.ee; tel: 5077 369

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Pärandkultuur
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus4 tundi
Raja pikkus6 km
Hind20 inimest 70 EUR