Kevadine linnuelu Matsalus

Pärnumaa, Matsalu rahvuspark, Matsalu rahvuspargi külastuskeskus

Matsalu rahvuspark on üks tähtsamaid ja tuntumaid linnualasid Eestis. Aprillis ja mais on Matsalu linnuriik eriti rikkalik. Siin näeb rohkearvuliselt rändlinde, kelle jaoks siinsed rannaniidud ja madalad merelahed on üksnes toitumisala ning turvaline puhkepaik nende pikal rändeteel. Samal ajal on häälekad ka kohalikud pesitsejad. Programmi käigus õpitakse  tundma levinumaid linnuliike s.h rändlinde, kes tegutsevad ja elavad märgaladel; vaadeldakse ja osatakse ära tunda inimtegevuse jälgi looduses ja hinnatakse selle mõju linnustikule. Kas inimtegevus on lindude jaoks üksnes ohutegur?

Toimumiskoht: Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses ja Penijõe matkarajal või väljasõit Keemu vaatetorni (vajalik grupi transpordi olemasolu, lisandub ca 45 km).

Seos õppekavaga

Taimed ja loomad erinevatel aastaaegadel. Organismide rühmad ja kooselu. Õpitakse looma seoseid. Elu Maal. Vesi elukeskkonnana. Taimede ja loomade kohastumine eluks vees. Läänemeri elukeskkonnana. Looduskaitse  Eestis.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikukindlad ja retke jaoks sobilikud riided-jalanõud! Kaasa oma moonakott ja rõõmus meel!
Lisainfo kontakt: info.matsalu@rmk.ee; tel: 507 7369

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
Täiskasvanud
ToimumisaegKevad
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus4 tundi
Raja pikkus3-5 km
Hind 20 inimest 70 EUR