Jalajälge jätmata

Pärnumaa, Pärnumaa puhkeala, Kabli külastuskeskus

Kuidas loodussõbralikult matkata? Mis on igaüheõigus? Mida ütleb säästlikkuse sõnum? Tutvustame looduses liikumise reegleid, et tulevane matkasell  oskaks end metsaretkeks ette valmistada ja matkata nii, et ümbrus ei kannataks ning ise ja kaasmatkajad tegevusest rõõmu tunneksid.

Seos õppekavaga

Programm toetab järgmiste õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamist: teab ja hoiab Eesti loodusväärtusi; teab, et inimene muudab oma tegevusega loodust ning peab seetõttu olema vastutustundlik; oskab looduses käituda; tunneb huvi ja austust eluslooduse vastu; suhtub vastutustundlikult oma elukeskkonda ja väärtustab säästvat tarbimist; väärtustab bioloogilist mitmekesisust.

Lisainfo

Programm viiakse läbi Rannametsa -Tolkuse loodusõpperajal, Kilingi-Nõmme metsarajal, Tammiste metsarajal
Selga- jalga ilmastikukindel ja metsaretkeks sobiv riietus ning jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.kabli@rmk.ee; tel: 5302 0833

Omadused:


Teemad Looduses liikumine
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-3,5 tundi
Raja pikkus2,2-5,2 km
Hind20 inimest 70 EUR