Veevõtukohad matkatee Hiiumaa harul

Kuna Hiiumaal on looduslikke veekogusid üpris vähe ning seal on kohati ka väga hõre asustus, tuleb matkatee Hiiumaa harul pikemat matka planeerides hoolega läbi mõelda võimalused teekonnal vee saamiseks ning kaasas oleva veevaru suurus, muidu võite leida end olukorrast, kus mitmel järjestikusel matkapäeval ei ole võimalik enda veevarusid täiendada.
Allolev kaart on mõeldud abivahendiks matka planeerimisel ning veevõtukohtade leidmisel.

Matkatee Hiiumaa haru veevõtukohtade kaart Google Mapsis

Veevõtukohad on jaotatud kaardil kolme kategooriasse:

1. Joogivesi - puhas vesi, mis kõlbab igaühele  joomiseks ilma igasuguse eelneva töötlemiseta. Valdavalt kraani- puurkaevu- või allikavesi.2. Tarbevesi - vesi, mis kõlbab söögi valmistamiseks, pesemiseks jms. kuid ei pruugi sobida igaühele joomiseks ilma eelneva puhastamiseta. Valdavalt looduslikud veekogud - järved, rabalaukad, tiigid, jõed ja ojad.
Tarbevett on soovitatav enne joomist puhastada - lihtsaim viis on vee läbi keetmine, kuid selleks võib kasutada ka matka- või militaarpoodides saada olevaid veepuhastusfiltreid või veepuhastustablette.

3. Hooajaline tarbevesi - tarbevesi, mis võib palavate ning põuaste ilmade korral kättesaamatu olla. Mitmed väiksemad allikad, tiigid ning ojad.

Pane tähele viimaste nädalate ilmastikku - kui mitme möödunud nädala jooksul on olnud kuivad ning palavad ilmad, siis on suur oht, et nimetatud veevõtukohad on jäänud kuivale.