Naissaare looduspark

Naissaare loodus oli pikalt inimtegevusest puutumata, see pakub jätkuvalt rohkelt avastamist.

Asukoht
Harjumaa, Naissaar
Magnet
Rannavallid ja -astangud, luited, liivarannad, astangrannad, madalsood, siirdesood, samblad
Teave
RMK Viimsi külastuskeskus

+372 676 7842

info.viimsi@rmk.ee
Aadress
Rohuneeme tee 29 74001 Haabneeme
Harjumaa

RMK Tallinna teabepunkt

+372 676 7500

info.tallinn@rmk.ee
Aadress
Toompuiestee 24
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, Põhja regioon
+372 680 7438,
info@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Rahvaürituste korraldamine kaitsealal selleks ette valmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

Siin asuvad:

Lõkkekoht Saunakari lõkkekoht
Matkarada Naissaare lõunarada (12 km), Naissaare keskrada (11 km), Naissaare põhjarada (7 km)
Puhkekoht Hülkari puhkekoht
Telkimisala Naissaare telkimisala