Naissaare looduspark

Naissaare loodus oli pikalt inimtegevusest puutumata, see pakub jätkuvalt rohkelt avastamist.

Asukoht
Harjumaa, Naissaar
Magnet
Rannavallid ja -astangud, luited, liivarannad, astangrannad, madalsood, siirdesood, samblad
Teave
RMK Viimsi külastuskeskus

+372 676 7842

info.viimsi@rmk.ee
Aadress
Rohuneeme tee 29 74001 Haabneeme
Harjumaa
Külastuse korraldaja
Riigimetsa Majandamise Keskus
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet +372 662 5999,
info@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Rahvaürituste korraldamine kaitsealal selleks ette valmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.
Teadmiseks Eesti looduses on siiani sõjast jäänud vanu lõhkekehasid. Kui oled leidnud lõhkekeha meenutava eseme, jäta see puutumata, märgista leiukoht ja teata leiust kohe hädaabinumbril 112. Täpsemat lisainfot leiab Päästeameti kodulehelt.
Ürituse korraldamine Üle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.

Siin asuvad:

Lõkkekoht Saunakari lõkkekoht
Matkarada Naissaare lõunarada (12 km), Naissaare keskrada (11 km), Naissaare põhjarada (7 km)
Puhkekoht Hülkari puhkekoht
Telkimisala Naissaare telkimisala