Tuleohtlik aeg

Päästeameti peadirektori käskkirjaga nr 1.1-3.1/74 on määratud tuleohtliku aja alguseks 27.03.2020 kogu Eesti territooriumil. Palume järgida tuletegemise juhiseid puhke- ja kaitsealadel, tuld tohib teha ainult ettevalmistatud lõkkekohtades!
Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:
1.1. küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas
1.2. kuluheina ja roostiku põletamine
1.3. muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju
1.4  lõket tohib teha vaid nõrga tuulega – kuni 5 m/s
1.5  lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, lõkkel tuleb lasta lõpuni põleda, lõkkejäägid kustutada veega või summutada liivaga