Tuleohtlik aeg

Hea külastaja! Kuna käes on väga soe ja kuiv periood, siis tuletegemisel palume järgida juhiseid puhke- ja kaitsealadel, tuld tohib teha ainult ettevalmistatud lõkkekohtades!

Keelatud on:
1.1. küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas
1.2. kuluheina ja roostiku põletamine
1.3. muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju
1.4  lõket tohib teha vaid nõrga tuulega – kuni 5 m/s
1.5  lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, lõkkel tuleb lasta lõpuni põleda, lõkkejäägid kustutada veega või summutada liivaga