Milleks meile mets?


Hüvede valik on lai

Metsarikkal maal elava inimese jaoks on mets iseenesestmõistetav. Tegelikult on mets meie rikkus, mis annab tööd tuhandetele inimestele, arvestatava tulu metsamaterjali ja puittoodete müügist ning tõsiseltvõetava ekspordimahu. Samas kosutab mets keha ja hinge, metsast saame marju ja seeni, küttepuid ja ravimtaimi, leiame lõõgastust matkamisest ja sportimisest. Mets aitab hoida meie elukeskkonda inimesele meelepärases seisus, toodab hapnikku ja seob süsihappegaasi. Puit on taastuv loodusvara ning puidu kasutamine on loodussõbralik.

Mets nõuab hoolt

Kas saaksime kõiki metsahüvesid nautida, kui mets hooldamata jätta? Arvatavasti harjunud moel mitte. Kvaliteetse puitmaterjali saamiseks tuleb metsa kasvatada. Seejuures saame tasuta kõrvalsaadusena aastakümneteks ilusa, kõrge ja enamasti ka metsaandiderikka metsa. Kas naudiksime hooldamata metsa? Arvatavasti mitte, sest metsapuhkust eelistav inimene hindab valgusküllast, risust ja võsast puhast metsa, kus on mõnus ettevalmistatud ja tähistatud paigas lõket teha, telki püstitada ning muidu meeldivalt aega veeta.

Tänased otsusted mõjutavad tulevikku

Eestis elab arvutuslikult iga kolme hektari kohta üks inimene ning kasvab kaks ja pool tuhat puud. Pool Eesti maismaast on kaetud metsaga ning Eesti on metsasuselt Euroopas Soome, Rootsi ja Sloveenia järel neljandal kohal. Eestimaa metsaga kaetud osast umbes poole moodustab riigimets, kus metsa eest hoolt kannab ja vajalikke töid korraldab RMK, Eesti riigimetsa majandaja. Sellise „metsauputuse“ taustal tasub meenutada, et kodumaine teadmistepõhine metsandus on juba paarsada aastat vana ning metsandusharidus on leidnud kindla koha Eestimaa teadus- ja haridusmaastikul. Metsa sihiteadlik majandamine vajab õppinud ja õpitut rakendada oskavaid spetsialiste ning selliseid töötab RMKs pisut üle seitsmesaja. Metsatöö nõuab järjepidevust, kaalutletud otsuseid ja erinevate osapooltega arvestamist, sest mets kasvab aastakümneid ning tänaste otsuste viljad jõuavad meieni alles lähemas või kaugemas tulevikus. Eesti metspoliitika järgi peab metsa majandamine olema säästlik ehk ühtlane, pidev ja mitmekülgne ning tõhus, see kindlustab meile meelepärased metsahüved nii nüüd kui ka tulevikus.