Sügis linnuriigis

Pärnumaa, Pärnumaa puhkeala, Kabli külastuskeskus

Lindudel algab sügis varakult, sest paljud linnud lahkuvad oma pesapaigalt sadade või tuhandete kilomeetrite kaugusele. Rännatakse talvitusaladele ehk talikorteritesse, kuid miks? Programmi käigus uurimegi, milliseid ettevalmistusi linnud selleks tegema peavad, kuhu nad rändavad ja kes need rändurid on? Ja mis saab neist lindudest, kes jäävad paigale?

Päevakava

  • Tutvumine Kabli külastuskeskusega, Kabli linnujaamaga.
  • Sissejuhatus teemasse koos linnuteemalise interaktiivse õppevahendi tutvustamisega.
  • Juhendatud retk Kabli loodusõpperajal, rannikul  2 -2,5 km.
  • Linnuvaatlused, praktiline töö rühmades, töölehtede täitmine.
  • Keskkonnateemalised mängud, soovi korral kaasavõetud eine söömine. Kokkuvõtete tegemine.  
  • Vahendid programmil külastuskeskuse poolt (linnuhäälte CD plaat, DVD filmid, linnumääraja, binokkel, kirjutusalused, pliiatsid, töölehed).

Seos õppekavaga

Kodukoha loodus, aastaajad, looduse mitmekesisus, organismid ja elupaigad, selgroogsed loomad, lindude välis- ja siseehitus ning kohastumine elukeskkonnaga. Lindude osa  ökosüsteemis ja tähtsus inimese elus. Populatsioon, liik, kooslus. Keskkonnakaitse. Looduskaitse.

Lisainfo

Selga- jalga ilmastikukindel ja metsaretkeks sobilik riietus ning jalanõud, kaasa oma binokkel ja soovi korral ka eine.

Lisainfo kontakt: info.kabli@rmk.ee; tel: 5302 0833

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegSügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2,5-3 tundi
Raja pikkus2-2,5 km
Hind 20 inimest 70 EUR