Mets kui kooslus

Lääne-Virumaa, Lahemaa rahvuspark, Sagadi looduskool

Metsa kui ökosüsteemiga tutvumine metsamuuseumis. Koolitundides õpitu kinnistamine Oandu loodusrajal erinevates metsatüüpides. Tutvustatakse erinevate ökosüsteemide elurikkusega, metsapuudega seotud organismide ja nendevaheliste suhetega. Metsaretkel kaardi lugemise ja orienteerumisoskuse arendamine.
Toimumiskoht: Sagadi looduskool ja Oandu loodusmetsarada

Seos õppekavaga

PK bioloogia: Kooslused, organismide vahelised suhted
Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng
Õpilane:
  • Saab ülevaate puudega seotud elurikkusest;
  • Õpib tundma uusi liike;
  • Arendab vaatlusoskust;
  • Mõistab organismide vahelisi seoseid kooslustes.

Kohalesõitmise õpetus

Tallinn-Peterburi mnt (tee E20) 73. km pööra Võsu, Palmse poole. Edasi 6,5 km mööda Viitna-Koljaku mnt Palmse külani, kust pööra paremale Sagadi suunas (viit "Sagadi 6 km"). Edasi mööda Palmse-Sagadi teed, ületada Rakvere-Haljala mnt (viit "Sagadi mõis 2,5 km"), edasi kuni Sagadi mõisakompleksini.

Lisainfo

Selga aastaajale ja ilmastikule vastav riietus ja jalanõud. Võtke kaasa piknikutoit.

Lisainfo kontakt: sagadi.looduskool@rmk.ee; tel: 512 5727

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus24 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestuskuni 5 tundi
Raja pikkuskuni 5 km
Hind150 EUR/grupp