Looduspäev Lahemaal

Lääne-Virumaa, Lahemaa rahvuspark, Sagadi looduskool

Tulge looduspäevale oma rühmakaaslastega. Kutsume külastama Lahemaa kauneid õppe- ja matkaradu Käsmus, Viitnal, Altjal.
Viitna Pikkjärve ümbruse looduses uurime järve ääres kasvavat taimestikku, mängime osavus- ja keskkonnamänge ning paneme proovile meeskonnatööoskused.
Altja matkapäeval tutvume metsa ja mereranna loodusega. Vaatleme mere ääres elutsevaid linde, uurime palumetsas kasvavat taimestikku, mängime keskkonnamänge ja meisterdame looduslikust materjalist rannamaale.
Vanas meremeeste külas Käsmus mõõdame võimsaid rannamände, uurime suuri rändrahne ning vaatleme sammalde ja samblikega kattunud kivikülvi. Lisaks õpime tundma mereäärset taimestikku ja loomastikku, mängime keskkonnamänge ning tutvume Käsmu küla ajalooga.


Seos õppekavaga

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond
  • Mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma
  • Väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult
  • Väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi
  • Märkab nähtusi ja muutusi looduses
§ 23.Valdkond Liikumine
  • Suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
  • Tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas
  • Mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele

Lisainfo

Selga aastaajale ja ilmastikule vastav riietus ja jalanõud. Võtke kaasa piknikutoit.

Lisainfo kontakt: sagadi.looduskool@rmk.ee; tel: 512 5727

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
ToimumisaegKevad
Talv
Grupi suurus24 õpilast+2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3 tundi
Raja pikkus2-3 km
Hind120 EUR/grupp