Pärlid luidete vahel

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala, Ristna külastuskeskus

Sügisel, kui suur pesitsemiste hooaeg möödas, on sobiv moment piiluda põnevasse sooderiiki Kõpu väikesoodes või Tihu järve ääres.  Omanäolised väikesood on näide arumaa soostumisest, Tihu järvede ääres saab tutvust teha järvede kinnikasvamise protsessiga. Retkeline saab teada, kuidas sood tekivad  ning teha tutvust nende asukatega. Lisaks pilguheit Hiiumaa tekke- ja arengulukku. Piilume ka soode tulevikku ja uurime kohalikke maastikke ning pinnamoodi.

Toimumiskoht:
Ristna külastuskeskus, Tihu õpperada

Seos õppekavaga

Soode teke ja levik. Soode areng. Elutingimused soos. Soode elustik. Organismidevahelised suhted. Soode kaitse. Ökosüsteemid. Bioloogiline mitmekesisus. Pinnamood ja pinnavormid. Mandrijää tegevus. Kodukoha ajalooline areng. Inimtegevuse mõju ökosüsteemidele. Kodukoha looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel.

Lisainfo

Vettpidavad jalatsid on olulised. Rada on kohati märg. Selga ilmastikule vastav riietus.

Lisainfo kontakt: info.ristna@rmk.ee; tel: 523 8697

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegSuvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-4 tundi
Raja pikkus3-4 km
Hind 20 inimest 70 EUR