Kõik metsast!

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala, Ristna külastuskeskus

Elame tõelises metsariigis. Mets on kuulunud meie minevikku ja on osa olevikust ning kestab edasi tulevikuski. Programmi käigus tutvustame metsameeste tegemisi aastaringis, uurime ning võrdleme tulundusmetsa ja põlismetsa eluringi.  Lühema või pikema metsaretke käigus proovime ka ise metsameesteks hakata – hindame metsa ja mõõdame puid, lisaks veidi metsamatemaatikat. Uurime, millised muutused toimuvad metsas aastaaegade vaheldudes. Jõukohast tegevust ja teadmisi jätkub kõigile.

Toimumiskoht: Ristna külastuskeskus, Kärdla matkarada või Leemeti matkarada

Seos õppekavaga

Metsamehe elukutse ja metsade majandamine. Mets kui taastuv loodusvara. Matemaatiliste oskuste arendamine ja rakendamine praktilises tegevuses. Parasvöötme okasmetsad ja nende majandamine. Metsade säästlik majandamine ja kaitse.

Lisainfo

Ilmastikule ja aastaajale vastav riietus. Jalga metsaretkeks sobivad jalatsid. Kaasa oma leivakott.

Lisainfo kontakt: info.ristna@rmk.ee; tel: 523 8697

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Looduskaitse
Looduses liikumine
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2-4 tundi
Raja pikkus1,5-4 km
Hind 20 inimest 70 EUR