RMK külastusobjektide talvine hooldus

RMK majandab 13 puhkealal, 6 rahvuspargis ja kümnetel kaitsealadel 650 külastusobjekti. Külastajate tarbeks on objektidel üle 8000 rajatise, nende hulgas 738 lõkketegemise kohta.

Külastusobjektide tavahoolduse käigus tagatakse üldine heakord, teostatakse rajatiste pisiremonti, korrastatakse suunav viidastus ning ajakohastatakse info, vaadatakse üle lõkkealused ja täiendatakse lõkkepuude varu.

Külastusobjektide hooldussagedus sõltub objekti olemusest, külastatavusest, asukohast ja aastaajast. Hooldussagedus ja hooldustööde iseloom on aastaajati erinev ja talvine hooaeg kestab tavapäraselt detsembrist aprilli lõpuni. Sellel perioodil jäävad regulaarsesse hooldusesse 650 külastusobjektist 454.

Talviste hooldustööde sagedus radadel on vähemalt üks kord kuus ja ülejäänud külastusobjektidel (lõkkekohad, metsaonnid) vähemalt kaks korda kuus.

Talvise hooldusega külastusobjektid on objektide nimekirjas märgistatud märgisega "Aastaringne hooldus".


Talvine hooldus külastusobjektidel:

 • loodud on parkimisvõimalus, mis on lumest lahti lükatud. Parklast külastusobjektile viivaid radu lumest ei puhastata.
 • paksema lumekihi korral lükatakse juurdepääsuteed külastusobjekti parkimisvõimaluseni lahti ühe kuni kahe nädala jooksul. Eriti raskete lumeolude puhul ei pruugi olla külastusobjektile juurdepääs tagatud!
 • külastusobjektil olevate rajatiste (käimlate, puude varjualuste, metsaonnide ja metsamajade) sissepääsud on lahti lükatud, võimalusel trepid lumest puhtad. Rajatiste vahelisi radu lumest ei puhastata.
 • matka- ja õpperadu lumest ei puhastata.
 • külastusobjekt varustatakse lõkkepuudega. Sõltuvalt külastusintensiivsusest ei pruugi lõkkepuid siiski igal ajal kõigile jaguda.
 • hooldusringide sagedust saab vaadata www.loodusegakoos.ee objektilehelt.
 • Keila-Joa ja Toila Oru pargis ning Kaali puhkekohas ja Taevaskojas hoitakse peamised jalutusrajad ja trepid lumest vabad, võimalusel tehakse libeduse tõrjet.
Loodusvahtide igapäevatöö eesmärgiks on talvistes oludes looduses liikujale RMK külastusobjektide kasutamiseks võimalikult mugavate tingimuste loomine.

Hea külastaja
 • Kasuta lõkkepuid säästlikult!
 • Kui lõkkekoht asub parkla lähedal ja tuled autoga, siis võta pettumuse ära hoidmiseks puud ise kaasa.
 • Toidu valmistamisel on alternatiiviks matkapliit või priimus.
 • Kõik, mis jaksad metsa viia, jaksad sealt ka ära tuua!
 • Kui märkad „lõkkepuukratti“, siis helista infotahvlil olevale numbrile või kirjuta e-mailile loodusegakoos@rmk.ee

Meeldivaid talviseid metsaretki!

RMK