Vormsi maastikukaitseala

Põhiväärtuseks on piirkonnale iseloomulikud pärandkultuurmaastikud, haruldaste liikide elupaigad ning kasvukohad.

Asukoht
Vormsi saar
Magnet
Rannikuelupaigad, niidualad, kadastikud, roostikud, haruldaste tundrailmeliste samblike kasvuala, järved, allikad, Huitbergi paekühm, klibuvallid, loometsad, erinevad kultuuripärandi objektid
Teave
RMK Matsalu rahvuspargi külastuskeskus

+372 513 8783

info.matsalu@rmk.ee
Külastuse korraldaja
Riigimetsa Majandamise Keskus
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Telkida ja tuld teha võib ainult selleks ette nähtud kohtades. Maastikukaitseala piires on kõik teed ja rajad päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks. Et mitte häirida linde pesitsusajal, on Hullo ja Sviby lahe laidude külastamine keelatud 15. märtsist 15. juulini, 16. juulist kuni 31. oktoobrini võib laidudele minna kaitseala valitseja loal. Rälby rabas ja Hosby metsas on liikumine piiratud 15. veebruarist 31. juulini. Karjatataval alal liikudes kasutada aedade läbimiseks vastavaid ülekäike ning sulgeda enda järel hoolikalt väravad!
Teadmiseks Eesti looduses on siiani sõjast jäänud vanu lõhkekehasid. Kui oled leidnud lõhkekeha meenutava eseme, jäta see puutumata, märgista leiukoht ja teata leiust kohe hädaabinumbril 112. Täpsemat lisainfot leiab Päästeameti kodulehelt.
Ürituse korraldamineÜle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.

Siin asuvad:

Matkarada Rumpo matkarada (6,7 km), Huitbergi matkarada (3 km)
Puhkekoht Saxby puhkekoht, Parunikivi puhkekoht, Diby puhkekoht