Alam-Pedjan luonnonsuojelualue

Alueen pääarvoina ovat kosteiden elinympäristöjen monimuotoisuus, erilaiset suoyhteisöt ja joet. Alam-Pedja on isojen soiden, kosteiden metsien ja tulva-alueiden sekä mutkittelevien jokien seutu. Alue asetettiin suojelunalaiseksi vuonna 1994. Suojelualueen pinta-ala on 34220 ha. Tämä laaja luonnonalue sijaitsee Võrtsjärven alanteella ja on Jõgevan, Tarton ja Viljandin maakuntien raja-alueilla. Alkaen vuodesta 1997 kuuluu suojelualue kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen (Ramsarin alueiden) joukkoon sekä vuodesta 2004 Euroopan unionin Natura 2000-suojelualueverkostoon.

Sijainti Jõgevan maakunta, Tarton maakunta, Viljandin maakunta
Houkutuskeino
Erilaiset rämeet, joet, niityt, mm. tulva-alueet, monipuolinen kasvillisuus ja eläimistö, tavanomaiset kylämaisemat
Info
RMK:n Kiidjärven luontokeskus
+372 676 7122 info.kiidjarve@rmk.ee
Vierailu-
palvelut

RMK
Suojelualueiden hallitsija
Ympäristövirasto
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee

Klikkaa kuvaa nähdäksesi gallerian