Sõber puu

Lääne-Virumaa, Lahemaa rahvuspark, Sagadi looduskool

Metsamuuseumi näituse toel õpime tundma erinevaid puuliike kõigi oma meelte abil. Liigirikas mõisa park ja metsretk Lahemaa metsas aitab korrata ning kinnistada muuseumis saadud teadmisi. Õpime eristama ja rühmitama erinevate puude lehti, vilju, käbisid.


Toimumiskoht: Sagadi looduskool ja matkarada

Seos õppekavaga

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond
  • mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma
  • väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi
§ 20. Valdkond Matemaatika
  • rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki
§ 23. Valdkond Liikumine
  • suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
  • tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas
Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng; väärtused ja kõlblus

Kohalesõitmise õpetus

Tallinn-Peterburi mnt (tee E20) 73. km pööra Võsu, Palmse poole. Edasi 6,5 km mööda Viitna-Koljaku mnt Palmse külani, kust pööra paremale Sagadi suunas (viit "Sagadi 6 km"). Edasi mööda Palmse-Sagadi teed, ületada Rakvere-Haljala mnt (viit "Sagadi mõis 2,5 km"), edasi kuni Sagadi mõisakompleksini.

Lisainfo

Selga aastaajale ja ilmastikule vastav riietus ja jalanõud. Võtke kaasa piknikutoit.

Lisainfo kontakt: sagadi.looduskool@rmk.ee; tel: 512 5727

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus24 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus4 tundi
Raja pikkus1-4 km
Hind120 EUR/grupp