Metsas on väge!

Harjumaa, Tallinna ümbruse puhkeala, Viimsi külastuskeskus

Õigel jahimehel on ikka õnne tarvis, et pea püsti jahilt naasta. Heal marjulisel aga silma teravat ja metsamehel hoopis rammu vägevat, et, väega nägevat, metsast õige pirakas puu välja tuua. Kus peitub metsa vägi? Kust siis leida seda, mida otsima pole õpetatud? Mõtlema panevat on meie püsinäitusel palju. Neid mõtteid aitavad koondada ja tähelepanu selles paljususes suunata meie tublid juhendajad.
Programmi eesmärgiks on tutvustada Viimsi külastuskeskuse püsinäitust; panna külastaja mõtlema metsast saadavatele hüvedele ja inimtegevuse mõjule; avada metsa väärtust meie rahvuskultuuris, majanduses ja igapäeva elus;  leida seoseid metsa eluringis; äratada huvi ja austust looduse vastu.

Päevakava

  • Sissejuhatus Viimsi külastuskeskuse õuel: üksteisega tutvumine ja päeva ülevaade.
  • Liikumine näitustemajja ja juhendaja abil püsinäituse eksponaatidega tutvumine. Saame mõõtu võtta noorte ja vanade puudega, kaalukal sammul oma tõekspidamisi ning iseennast kaalule seada. Kuulata, uurida, puurida – puuriidagi halge täis laduda. Mõista metsamõistatusi, rauast käo õlale istuma meelitada jpm.
  • Juhendatud retke lõpetame näituste maja saalis ja teeme õppeprogrammist kokkuvõte.

Seos õppekavaga

Õpilasgruppidel: Inimese meeled ja avastamine. Elus ja eluta, asjad ja materjalid. Mets elukeskkonnana. Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus. Organismid ja elupaigad. Liik, kooslus, toiduahel. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

Kohalesõitmise õpetus

Sõita Tallinnast Viimsisse ning Viimsi ringteel sõita Rohuneeme suunas. Külastuskeskus asub linna poolt tulles vasakut kätt. Aadress Rohuneeme tee 29.
Ühistranspordiga tulijail on kaks võimalust:  Esimene võimalus on sõita bussiga nr 114 kesklinnast otse külastuskeskuse juurde, peatuse nimi on "Meremärgi".
Teine võimalus on sõita linnaliinibussiga nr 1A lõpp-peatusesse „Viimsi keskus“ ja jalutada külastuskeskuseni või istuda ümber Viimsi bussile V1, peatus väljumiseks on „Meremärgi“. Busside sõiduplaani vaata http://soiduplaan.tallinn.ee/

Lisainfo

Näituse külastusele lisaks on võimalik rentida õppeklassi (mahutab 20 in) ja/või saali (mahutab 40 in). Saaliga kaasas käiv varustus: ekraan, sülearvuti, kõlarid. Saali ja klassiruumi rendihinnad: 15 €/h (kuni 3h) või 100 € päev.

Lisainfo kontakt: info.viimsi@rmk.ee, tel: 676 7842, 513 9955

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Looduskaitse
Looduses liikumine
Pärandkultuur
Jahindus
Sihtrühm Kõik vanuserühmad
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurusalates 10 inimesest
Kestus1-2 tundi
lasteaialapsed 1-1,5 tundi
Hind10-25 in – 3 €/in