Hundiretk

Lääne-Virumaa, Lahemaa rahvuspark, Oandu külastuskeskus

Rollimängu kaudu õpitakse tundma meie metsade kardetuima kiskja – hundi – elu ja käitumist, hundikarja ülesehitust, jahipidamisviise. Saadakse ülevaade inimese ja hundi suhetest läbi aegade, hundiga seotud kommetest, tavadest ja uskumustest. Hundikarjana tutvutakse talvise metsaeluga ja otsitakse loomade-lindude tegutsemise jälgi.

Päevakava

  • Hundiretk Oandu ümbruse loodusradadel 1,5 – 2 tundi. Iga osaleja saab endale rolli hundikarjas, keda grupp kehastab, ning tegutseb sellele vastavalt kogu retke jooksul..
  • Hundipassi valmistamine, vanematele lisaks hundiristsõna. Filmilõigu või slaidiprogrammi vaatamine.
  • Lõke ja kaasavõetud eine söömine külastuskeskuse lõkkeplatsil või lõkkeonnis. 

Seos õppekavaga

Mets elukeskkonnana, loomad, taimed jt organismid ja nendevahelised seosed.

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine. Liikumine lumes nõuab korralikke jalanõusid ja mitmekihilist sooja riietust.

Lisainfo kontakt: info.oandu@rmk.ee; tel: 676 7010

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegTalv
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-4 tundi
Raja pikkus1-3,5 km
Hind20 inimest 70 EUR