Lahemaa - rannamaa

Lääne-Virumaa, Põhja-Eesti puhkeala, Ojaäärse loodusmaja

Programmi käigus tutvustame Soome lahe ja Eesti põhjaranniku geoloogilist kujunemist, mere ja ranniku elustikku, ranna-aladel elavate inimeste traditsioone ning elatise teenimist merel. Arutleme, kuidas hoida merd puhtana. Oandu - Altja retkel õpime tundma huvitavat lõiku Põhja- Eesti rannikumadalikust, eriti selle mereäärset vöödet- rannikut. Rajal avaneb pinnavormide ja looduse erakordne mitmekesisus ning vaadeldavad on Läänemere kujunemise ajaloo
põhietapid.

Toimumiskoht: Programm algab Ojaäärse loodusmajast 8,5 km kaugusel asuva Oandu külastuskeskuse juurest, kuhu grupp liigub oma transpordiga.

Päevakava

 • Sissejuhatus RMK Ojaäärse loodusmajas või RMK Oandu külastuskeskuses.
 • Ojaäärse loodusmaja või Oandu külastuskeskuse saalis filmilõikude „Märka merd“ vaatamine.
 • Mere- ja rannateemaliste väljapanekutega tutvumine ja mereranna määraja koostamine. Töölehtedega jätkame ka metsarajal ja mere ääres.
 • Loodusretkeks on 2 võimalust:
 1. 2,5 km pikkune retk Oandult Altjale piki Altja jõe kõrgeid kaldaid. Õpime tundma Balti mere arengustaadiumite tekitatud pinnavorme, jõe ja jõeoru elustikku. Altja neemel ja rannas lisandub retkele 1,5 km. Tagasiminekuks võib kutsuda bussi vastu, tulla jalgsi mööda teed või uuesti piki matkarada jõekaldal, teepikkus ka 2,5 km.
 2. Sõit oma transpordiga (bussi või autodega) Altja kõrtsi parklasse. Retk Altja loodus-ja kultuuriloolisel õpperajal (3 km) on ringikujuline ja lõpeb uuesti parklas.
 • Altjalt läbi jalutades tutvume rannaküla ajalooga.
 • Altja rannas praktiline tutvumine väljapanekul nähtud liikidega. Liikide
 • määramine ja töölehtede täitmine.
 • Piknik rannas ( tuulise ilma korral Altja kiigeplatsil).
 • Grupi ärasaatmine Altja Kõrtsi parklast, kuhu buss on vastu tulnud. Kui liigutakse autodega, matk tagasi Oandu looduskeskuse juurde (2,5 km).

Seos õppekavaga

Mandrijää osa Eesti pinnamoe kujunemisel. Rannik. Ranniku pinnavormid. Elutingimused Läänemeres. Mere, ranniku ja saarte elustik. Organismide omavahelised suhted meres ja kaldaaladel. Toiduahelad. Mere mõju inimtegevusele ja ranna-alade asustatusele. Läänemere reostumine ja kaitse.

Kohalesõitmise õpetus

Tallinnast: sõida 70 km Tallinn-Narva mnt pidi Narva poole, pööra vasakule Viitna- Koljaku mnt-le ja sõida 6,5 km kuni Palmse külani, kust pöörata paremale (viit "Sagadi 6 km"). Sõita mööda Palmse-Sagadi teed 1 km, kuni viit näitab RMK Ojaäärse loodusmaja.

Lisainfo

Vajalik transport. Kaasa võtta piknikueine, selga ja jalga ilmastikule vastav riietus ja jalanõud.
Võimalikud lisateenused: majutus Ojaäärse loodusmajas õpilashinnaga, saun, toitlustamine.

Lisainfo kontakt: info.oandu@rmk.ee, tel. 676 7010, 509 9397

Omadused:


Teemad Looduskaitse
Pärandkultuur
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suuruskuni 20 inimest, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus4 tundi
Hind20 inimest 70 EUR