Mets kui apteek. Söödavad ja mürgised taimed.

Harjumaa, Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala, Aegviidu külastuskeskus

Taimi korjates hoia metsa ja ennast. Taimedega ravimine nõuab teadmisi ja säästlikku suhtumist, siis ei kahjusta me loodust, iseennast ega teisi inimesi. Räägime ka esivanemate taimetarkusest. Eesmärk on õppida tundma kodumaiseid ravim-, mürk- ja toidutaimi ning seda, kuidas koguda neid loodust kahjustamata.


Toimumiskoht: kas Sõõriksoo loodusrada, Uuejärve loodusrada, Paukjärve loodusrada, Kakerdaja loodusrada või Nelijärve loodusrada       

Seos õppekavaga

Taimed erinevatel aastaaegadel. Organismid ja elupaigad. Organismide rühmad ja kooselu. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. Eesti pinnamood. Mets elukeskkonnana. Looduskaitse.

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine ja jook. Metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.aegviidu@rmk.ee; tel: 5344 0549, 604 7212

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2-5 tundi
Raja pikkus1,5-7 km
Hind20 inimest 70 EUR